mgr inż. Artur Karol Karwel

Ukończył studia na wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej specjalizacja Fotogrametria. Obecnie asystent w Zakładzie Fotogrametrii Instytutu Geodezji Kartografii. Jego główne zainteresowanie to analizy dokładności produktów fotogrametrycznych w tym aerotriangulacji, Numerycznych Modeli Terenu i ortofotomapy.


Publikacje:

 • Karwel A. K., 2012. Ocena dokładności modelu SRTM-X na obszarze Polski, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, s. 139-145. http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/wroclaw-2012/Karwel.pdf
 • Karwel A. K., 2012. Wpływ danych źródłowych na jakość produktów fotogrametrycznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 24, s. 123-132. 
 • Karwel A. K., Ewiak I., 2012. Estimation of the accuracy of the SRTM-X Terrain Model on the area of Poland, The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXIX, Part B7,
  pp. 51-55.
 • Karwel A. K., 2010. Określenie zakresu wykorzystania pomiarów autokorelacyjnych w aspekcie wyznaczenia modeli 3D budynków, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.21, s. 141-148. 
 • Karwel A. K., 2009. Ocena dokładności aerotriangulacji zobrazowań ADS40, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii
  i Teledetekcji Vol. 20, s. 185-193. 
 • Ewiak I., Karwel A. K., Kraszewski B., 2008. Aspekty dokładności generowania NMT na podstawie obrazów z cyfrowej kamery ADS40, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18a, s. 111-117. 
 • Karwel A. K., Ewiak I., 2008. Estimation of the accuracy of the SRTM Terrain Model on the area of Poland, The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII, Part B7,
  pp. 169-172. 
 • Karwel A. K., 2007. Ocena dokładności NMT na obszarze Polski na podstawie danych wysokościowych projektu LPIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, s. 357-362. 
 • Karwel A. K., Ewiak I., 2006. Ocena dokładności modelu SRTM na obszarze Polski, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, s. 289-296. 
 • Karwel A. K., Ewiak I., 2006.  Ocena przydatności danych wysokościowych z misji SRTM do generowania NMT na obszarze Polski, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Tom LII, Zeszyt 110, s. 75-87. 
 • Karwel A. K., 2004. Badanie wpływu jakości danych inicjalnych na korekcję obrazu satelitarnego systemu IKONOS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.14, s. 299-308.