Metoda wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach dla gospodarki rolnej