Metody prezentacji dynamiki informacji przestrzennych za pomocą interaktywnych animacji kartograficznych