Metody proceduralne projektowania legend kartogramów i kartodiagramów animowanych przeznaczonych do wizualizacji komputerowej oraz za pomocą e-papieru