Geodesy

Publications 2006

 • Demina I.M., Farafonova J.G, Sas-Uhrynowski A., Welker E., (2006): Światowe anomalie głównego pola magnetycznego Ziemi i dynamiczny model ich źródeł (w j. rosyjskim), Geomagnetyzm i Aeronomia, Tom 46, Nr 1, str. 1-11.
 • Grzyb M., Kryński J., Mańk M., (2006): The effect of topography and quality of a digital terrain model on the accuracy of terrain corrections for centimetre quasigeoid modelling, Geodezja i Kartografia, Vol. 55, No 1, pp. 23-46.
 • Grzyb M., Kryński J., Mank M., (2006): Evaluation of terrain corrections in Poland for a centimetre quasigeoid modelling, 1st International Symposium of the International Gravity Field Service (IGFS), 28 August – 1 September 2006, Istanbul, Turkey; Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi” Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, 25–26 września 2006, Warszawa-Józefosław.
 • Kryński J., (2006): Misje satelitarne GRACE i GOCE, Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi” Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, 25–26 września 2006, Warszawa-Józefosław. Kryński J., (2006): 1st International Symposium of the International Gravity Field Service (IGFS) 2006, Istambuł, Turcja, 28 sierpnia – 1 września 2006 r., Otwarte zebranie Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, 26 września 2006, Warszawa-Józefosław.
 • Kryński J., (2006): Końcowy raport merytoryczny z wykonania projektu zamawianego PBZ-KBN-081/T12/2002 „Utworzenie modelu „centymetrowej” geoidy na obszarze Polski w oparciu o dane geodezyjne, grawimetryczne, astronomiczne, geologiczne i satelitarne”, Instytut Geodezji i Kartografii, Raport dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, (132 pp).
 • Kryński J., (2006): Centymetrowa geoida na obszarze Polski – realia i perspektywy, Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji” Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 11–12 maja 2006, Warszawa (CD).
 • Kryński J., (2006): Geodetic-Geophysical Observatory Borowa Gora and Astro-Geodetic Observatory at Jozefoslaw as a laboratory for the regional absolute gravimeters comparison campaigns in Poland, 2nd Joint CCM WGG and IAG SGCAG meeting, Berne, Switzerland, 7-8 June 2006.
 • Kryński J., Figurski M., (2006): Wyniki jednolitego opracowania z uwzględnieniem standardów EPN archiwalnych obserwacji GPS z kampanii EUREF-POL, POLREF i EUVN, Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji” Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 11–12 maja 2006, Warsaw, Poland.
 • Kryński J., Figurski M., (2006): Results of re-processing of GPS data from EUREF-POL, POLREF and EUVN campaigns using EPN standards, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Riga, Latvia, 14–17 June 2006, EUREF Publication No 16, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, pp. 168-175.
 • Kryński J., Lyszkowicz A., (2006): Regional quasi-geoid determination in the area of Poland, 5th FIG regional Conference for Africa, Accra, Ghana, 8-11 March 2006 (CD).
 • Kryński J., Lyszkowicz A., (2006): The overview of precise quasigeoid modelling in Poland, 2nd Workshop on International Gravity Field Research 2006, 8-9 May 2006, Smolenice, Slovakia, Contributions to Geophysics and Geodesy, Special issue, WIGFR 2006, Geophysical Institute of Slovak Academy of Sciences, pp. 113-149.
 • Kryński J., Lyszkowicz A., (2006): Centimetre quasigeoid modelling in Poland using heterogeneous data, IAG Proceedings from 1st International Symposium of the International Gravity Field Service (IGFS), 28 August – 1 September 2006, Istanbul, Turkey, pp. 37-42.
 • Kryński J., Lyszkowicz A., (2006): Quality estimation of data available for quasigeoid modelling in Poland, 1st International Symposium of the International Gravity Field Service (IGFS), 28 August – 1 September 2006, Istanbul, Turkey; Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi” Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, 25–26 września 2006, Warszawa-Józefosław.
 • Kryński J., Lyszkowicz A., (2006): Best suited global geopotential model for quasigeoid modelling in Poland, 1st International Symposium of the International Gravity Field Service (IGFS), 28 August – 1 September 2006, Istanbul, Turkey; Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi” Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, 25–26 września 2006, Warszawa-Józefosław.
 • Kryński J., Lyszkowicz A., (2006): Fitting gravimetric quasigeoid model to GPS/levelling data in Poland, IAG Proceedings from 1st International Symposium of the International Gravity Field Service (IGFS), 28 August – 1 September 2006, Istanbul, Turkey, pp. 96-101; Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi” Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, 25–26 września 2006, Warszawa-Józefosław.
 • Kryński J., Mank M., Grzyb M., (2006): Evaluation of digital terrain models in Poland in view of precise quasigeoid modelling, 1st International Symposium of the International Gravity Field Service (IGFS), 28 August – 1 September 2006, Istanbul, Turkey; Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi” Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, 25–26 września 2006, Warszawa-Józefosław.
 • Kryński J., Zanimonskiy Y.M., Moskwiński M., (2006): Wyniki analizy wieloletniego ciągu wyznaczeń czasu obrotowego w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym w Borowej Górze, Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji” Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 11–12 maja 2006, Warsaw, Poland.
 • Kryński J., Zanimonskiy Y.M., Lyszkowicz A., (2006): Baltic sea level variations from tide gauge data in terms of geodynamics, 1st International Symposium of the International Gravity Field Service (IGFS), 28 August – 1 September 2006, Istanbul, Turkey; Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi” Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, 25–26 września 2006, Warszawa-Józefosław, Poland.
 • Kryński J., Rogowski J.B., Zieliński J.B., (2006): National Report of Poland to EUREF 2006, Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Riga, Latvia, 14–17 June 2006, EUREF Publication No 16, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, pp. 255-263.
 • Kryński J., Lyszkowicz A., (2006): Centimetre level of accuracy of the new quasigeoid in Poland, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Riga, Latvia, 14–17 June 2006, EUREF Publication No 16, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, pp. 307-314. Kryński J., (2006): Wizja przyszłych badań nad modelowaniem geoidy w Polsce, Seminarium „Wybrane problemy dynamiki Ziemi” Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, 25–26 września 2006, Warszawa-Józefosław.
 • Kryński J., Sękowski M., (2006): Rocznik Astronomiczny na rok 2007, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (214 pp).
 • Mańk M., Grzyb M., Kryński J., (2006): Wyznaczenie średnich anomalii Faye’a w aspekcie modelowania precyzyjnej quasigeoidy na terenie Polski, Seminarium „Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji we Współczesnej Geodezji i Nawigacji” Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 11–12 maja 2006, Warsaw, Poland.
 • Sas-Uhrynowski A., Welker E., (2006): Mapa deklinacji magnetycznej, Magazyn geoinformacyjny „GEODETA", Nr 10/2006.
 • Welker E., (2006): Model dipolowy pola geomagnetycznego – zmiany wiekowe, Magazyn geoinformacyjny „GEODETA", Nr 1 (styczeń) 2006.
 • Zanimonskiy Y.M., Oleinik A.E., Zanimonskiy E.Y., Kryński J., (2006): A method of reduction of uncertainty at the digital spectral analysis (in Russian), Sistemy obrobki informacii, Ministerstvo Oborony Ukrainy, Vypusk 7(56), pp. 94-96.