Wstępna koncepcja wyznaczenia na obszarach wiejskich Polski Obszarów o Wysokich Walorach Przyrodniczych (HNV) oraz opracowanie dla nich programu monitoringu