Geodezja inżynieryjna

Geodezja inżynieryjna jest to dział geodezji zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem pomiarów w procesie budowy i w czasie eksploatacji różnych obiektów budowlanych i obiektów infrastruktury inżynierskiej.

Prace naukowo-badawcze prowadzone przez Instytut Geodezji i Kartografii w zakresie geodezji inżynieryjnej obejmują opracowania nowoczesnych metod pomiarowych w zakresie monitoringu geodezyjnego związanego z bezpieczeństwem obiektów budowlanych i innych budowli inżynierskich, zwłaszcza hydrotechnicznych. W szczególności monitoring obejmuje nowoczesne technologie i metody pomiaru zmian geometrii konstrukcji, przemieszczeń pionowych i poziomych elementów konstrukcji obiektów inżynierskich i ich podłoża, deformacji ścian szczelinowych w procesie budowy oraz stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych znajdujących się w strefie wpływu głębokich wykopów.

Centrum Geodezji i Geodynamiki od kilkunastu lat monitoruje geodezyjnie stan bezpieczeństwa jednej z polskich budowli hydrotechnicznych - Elektrowni Wodnej Żarnowiec - wprowadzając sukcesywnie nowe rozwiązania zarówno w zakresie technologii pomiarów jak i metod opracowania wyników i ich interpretacji. Zespól Centrum zdobył cenne doświadczenie w pomiarach przemieszczeń i zmian geometrii konstrukcji różnych budowli inżynierskich i podłoża zlokalizowanych na tym obiekcie hydrotechnicznym I klasy.