Geodezja i geodynamika

Modernizacja osnowy grawimetrycznej

W ramach modernizacji osnowy grawimetrycznej w latach 2007-2008 założono i pomierzono za pomocą grawimetru balistycznego FG5-230, należącego do Politechniki Warszawskiej, 5 nowych punktów absolutnych, które uzupełniają dotychczasową sieć punktów absolutnych zerowego rzędu oraz 11 punktów absolutnych wzdłuż grawimetrycznych baz kalibracyjnych.

Wszystkie nowozałożone absolutne punkty grawimetryczne zostały przez zespół IGiK dowiązane do punktów krajowej osnowy grawimetrycznej za pomocą pomiarów względnych wykonanych grawimetrami LaCoste&Romberg.