Geodezja i geodynamika

Geomagnetyzm

Instytut Geodezji i Kartografii opracowuje aktualne mapy deklinacji magnetycznej na dowolną epokę, dla obszaru Polski, południowego Bałtyku oraz terenów przygranicznych krajów sąsiednich, z przeznaczeniem dla nawigacji lotniczej i morskiej oraz dla służb wojskowych. Opracowuje też rozetki umieszczane na mapach topograficznych.

Zgodnie z normami Unii Europejskiej na każdym lotnisku raz na pięć lat należy wykonywać bezpośredni pomiar deklinacji magnetycznej lub wyznaczać azymut magnetyczny pasa startowego. Na lotniskach posiadających płytę dewiacyjną należy na niej aktualizować oznaczenie kierunku północy magnetycznej. IGiK jest jedynym w kraju wykonawcą tego typu pomiarów i wyznaczeń.

IGiK wykonuje również prace pomiarowe na odwiertach górniczych, profilach geologicznych, stacjach radiolokacyjnych lub innych tego typu obiektach, wymagających znajomości wartości elementów wektora pola geomagnetycznego.

W Instytucie Geodezji i Kartografii wykonywana jest także atestacja pelengatorów i busol.

IGiK dysponuje dwoma kompletami sprzętu niezbędnego do pomiaru trzech niezależnych składowych pola geomagnetycznego.

 

 

 

Magnetometr protonowy do pomiaru modułu F wektora całkowitego natężenia pola geomagnetycznego.

 

 

 

 

 

 

 

Teodolit niemagnetyczny z nasadka Flux-gate do pomiaru deklinacji D i inklinacji magnetycznej I oraz magnetometr Lemi do rejestracji polowej zmian składowych pola X, Y, Z.

 

Dwa razy w roku sprzęt jest testowany w Centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Belsku.