Publikacje 2010

 • Barlik M., Kryński J., Olszak T., Sas A., Pachuta A., Cisak M., Próchniewicz D., Walo J., Szpunar R., (2010): Modernization of Absolute Gravity Zero Order Network in Poland, IAG Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements (TG-SMM2010), 22–25 June 2010, Saint Petersburg, Russia, pp. 112-115.
 • Cisak J., (2010): 80th anniversary of Geodetic-Geophysical Observatory Borowa Góra, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Gävle, Sweden, 2–5 June 2010.
 • Cisak J., (2010): 80 lat Obserwatorium Geodezyjno Geofizycznego "Borowa Góra", Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, 20-21 maja, Olsztyn.
 • Cisak J., Konopska B., (2010): 80 lat Obserwatorium Geodezyjno Geofizycznego "Borowa Góra", Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 42, No 3, pp. 242-245.
 • Kloch G., Krynski J., (2010): On the determination of the terrain correction using the spherical approach, IAG Symposia Vol. 135, (ed.) S.P. Mertikas, Gravity, Geoid and Earth Observation, IAG Commission2: Gravity Field, Chania, Crete, Greece, 23–27 June 2008, pp. 389-395.
 • Kryński J., (2010): Współczesne metody precyzyjnego modelowania przyspieszenia siły ciężkości, Seminarium PIG, 2 lutego 2010, Warszawa.
 • Krynski J., (2010): Aktualny stan i perspektywy rozwoju osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w Polsce: wprowadzenie do dyskusji, Seminarium „Współczesne problemy osnów podstawowych” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 14–15 października 2010, Grybów, Poland (CD).
 • Krynski J., Barlik M., (2010): Współczesne osnowy grawimetryczne i rola w nich najnowszych technologii pomiarów absolutnych, referat zaproszony na Seminarium „Współczesne problemy osnów podstawowych” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 14–15 października 2010, Grybów, Poland (CD).
 • Krynski J., Rogowski J.B., (2010): Systemy odniesienia i ich realizacje, referat zaproszony na Seminarium „Współczesne problemy osnów podstawowych” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 14–15 października 2010, Grybów, Poland (CD).
 • Krynski J., Rogowski J.B., (2010): Osnowy trójwymiarowe i ich relacja z klasycznymi osnowami poziomymi i wysokościowymi, referat zaproszony na Seminarium „Współczesne problemy osnów podstawowych” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 14–15 października 2010, Grybów, Poland (CD).
 • Kryński J., Rogowski J.B., (2010): National Report of Poland to EUREF 2010, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Gävle, Sweden, 2–5 June 2010, http://www.euref-iag.net/symposia/2010Gavle/07-22-p-Poland.pdf.
 • Kryński J., Sękowski M., (2010): Surveying with the A10-20 Absolute Gravimeter for Geodesy and Geodynamics – first results, Geophysical Research Abstracts Vol. 12, EGU2010-8167; EGU General Assembly 2010, 2–7 May 2010, Vienna, Austria, Reports on Geodesy, No 1(88), Warsaw University of Technology, pp. 27-35.
 • Kryński J., Sękowski M., (2010): Rocznik Astronomiczny na rok 2011, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (211 pp).
 • Krynski J., Welker E., (2010): Specyfika osnowy magnetycznej oraz współczesne problemy tej osnowy w Polsce, referat zaproszony na Seminarium „Współczesne problemy osnów podstawowych” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 14–15 października 2010, Grybów, Poland (CD).
 • Mäkinen J., Sękowski M., Kryński J., Ruotsalainen H., (2010): Gravity change in Finland from comparison of new measurements using the outdoor absolute gravimeter A10 with legacy relative measurements – first results, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-12932, EGU General Assembly 2010, 2–7 May, Vienna, Austria.
 • Mäkinen J., Sękowski M., Kryński J., Ruotsalainen H., (2010): Updating the Finnish first order gravity network using the outdoor absolute gravimeter A10, IAG Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements (TG-SMM2010), 22–25 June 2010, Saint Petersburg, Russia, pp. 178.
 • Mäkinen J., Sękowski M., Kryński J., Ruotsalainen H., Bilker-Koivula M., (2010): Remeasurement of the Finnish First Order Gravity Net  with the A10-020 gravimeter and revision of the national gravity net.  First experiences 2009, NKG WG-Geoid Symposium, 10–11 March 2010, Helsinki, Finland.
 • Mäkinen J., Sękowski M., Kryński J., Ruotsalainen H., Bilker-Koivula M., (2010): Remeasurement of the Finnish First Order Gravity Net  with the A10-020 gravimeter of the IGiK was started in 2009. Is there a capability for detecting PGR?, NKG WG-Geodynamics Symposium, 11–12 March 2010, Helsinki, Finland.
 • Mäkinen J., Sękowski M., Kryński J., (2010): The use of the A10-020 gravimeter for the modernization of the Finnish First Order Gravity Network, Geoinformation Issues, Vol. 2, No 1, pp. 5-17.
 • Mäkinen J., Sękowski M., Kryński J., Näränen J., Raja-Halli A., Ruotsalainen H., Virtanen H., (2010): Updating the Finnish First Order Gravity Network using the Outdoor Absolute Gravimeter A10-020, NKG General Assembly, 27–30 September 2010, Hønefoss, Norway.
 • Sękowski M., (2010): Analysis of the possibility of using an XML markup language to a comprehensive, formal description of the structure and operation of permanent GNSS stations, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Gävle, Sweden, 2–5 June 2010.
 • Sękowski M., Kryński J., (2010): Gravity survey with the A10-20 absolute gravimeter – first results, IAG Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements (TG-SMM2010), 22–25 June 2010, Saint Petersburg, Russia, pp. 78-83.
 • Szelachowska M., Kloch-Główka G., Kryński J., (2010): Choice of data from GRACE as well as filtering method for the analysis of time variations of the gravity field over Europe, 2nd General Assembly of the IGFS – International Gravity Field Service, 20–22 September 2010, Fairbanks, Alaska, USA.
 • Żak Ł., (2010): ASG-EUPOS - funkcjonalność, jakość i dokładność systemu na podstawie testów przeprowadzonych w IGiK, Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, 20-21 maja, Olsztyn.
 • Żak Ł., Cisak J., (2010): ASG-EUPOS - funkcjonalność, jakość, dokładność systemu na podstawie testów przeprowadzonych w IGiK, Seminarium „Współczesne problemy osnów podstawowych” Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, 14–15 października 2010, Grybów, Poland (CD).