Publikacje 2014

 • Baranowski M., Bochenek Z., Dąbrowska-Zielińska K., Dukaczewski D., Kryński J., Kurczyński Z., Ziółkowski D., (2014): Stan i przewidywany rozwój geodezji i kartografii jako dyscypliny naukowo technicznej i zawodu w Polsce do roku 2030, ekspertyza i raport dla GUGiK (218 pp).
 • Cisak J., Zak L., Stepniak K., Wielgosz P., Kupko V.S., Olijnyk A.E., Liubzhyn A., Zanimonskiy Y.M., (2014): Investigation of uncertainty of GNSS-based distance metrology using EPN double stations data, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Vilnius, Lithuania, 4–6 June 2014, http://www.euref-iag.net/symposia/2014Vilnius/P-10-Cisak.pdf
 • Dykowski P., Krynski J., Sekowski M., (2014): Testing the suitability of the A10-020 absolute gravimeter for the establishment of new gravity control in Poland, IAG Symposia Vol. 141, (ed.) U. Marti, Symposium Gravity, Geoid and Height Systems GGHS2012, Venice, Italy, 9–12 October 2012, pp. 11-17.
 • Dykowski P., Krynski J., (2014): Quality assessment of the new gravity control in Poland – first estimate, The 3rd International Gravity Field Service (IGFS) General Assembly, Shanghai, China, 30 June – 6 July 2014; IAG Symposia Vol. 145, (ed.) P. Willis  (in print).
 • Dykowski P., Sekowski M., (2014): Tidal investigations at Borowa Gora Geodetic-Geophysical Observatory, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-14072 , EGU General Assembly 2014, 27 April – 2 May, Vienna, Austria.
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2014): Accuracy assessment of GOCE-based geopotential models and their use for modelling the gravimetric quasigeoid – A case study for Poland, Geodesy and Cartography, Warsaw, Vol. 63, No 1, pp. 3-24.
 • Godah W., Krynski J., Szelachowska M., (2014): On the contribution of GOCE mission to modelling the gravimetric geoid: A case study - a sub-region of East Africa and Central Europe, The 3rd International Gravity Field Service (IGFS) General Assembly, Shanghai, China, 30 June – 6 July 2014.
 • Godah W., Krynski J., (2014): A new gravimetric geoid model for the area of Sudan using the least squares collocation and a GOCE-based GGM, The 3rd International Gravity Field Service (IGFS) General Assembly, Shanghai, China, 30 June – 6 July 2014; IAG Symposia Vol. 145, (ed.) P. Willis  (in print).
 • Godah W., Kryński J., Szelachowska M., (2014): The added value from GOCE mission to geoid modelling on the territory of Sudan, Seminarium „Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki” Komitetu Geodezji PAN, 25–27 września 2014, Grybów.
 • Godah W., Krynski J., Szelachowska M., Dykowski P., Sekowski M., (2014): The use of absolute gravity data for validation of GOCE-based GGMs - A case study of Central Europe, 5th GOCE User Workshop, 25-28 November 2014, Paris, France.
 • Godah W., Krynski J., (2015): Comparison of GGMs based on one year GOCE observations with the EGM08 and terrestrial data over the area of Sudan, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 35, pp. 128-135. DOI:10.1016/j.jag.2013.11.003.
 • Krynski J., Dykowski P., (2014): Establishment of new gravity control in Poland – first results, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-14048, EGU General Assembly 2014, 27 April – 2 May, Vienna, Austria.
 • Krynski J., Dykowski P., (2014): The use of the A10-020 absolute gravimeter for the modernization of gravity control in Poland, The 3rd International Gravity Field Service (IGFS) General Assembly,Shanghai, China, 30 June – 6 July 2014.
 • Krynski J., Rogowski J.B., (2014): National Report of Poland to EUREF 2014, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Vilnius, Lithuania, 4–6 June 2014, http://www.eurefiag.net/symposia/2014Vilnius/05-20-p-Poland.pdf.
 • Kryński J., Barlik M., (2014): Realizacja projektu modernizacji podstawowej osnowy grawimetrycznej kraju, referat zaproszony na Seminarium „Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki” Komitetu Geodezji PAN, 25–27 września 2014, Grybów.
 • Kryński J., Welker E., (2014): Konserwacja i modernizacja podstawowej osnowy magnetycznej kraju, referat zaproszony na Seminarium „Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki” Komitetu Geodezji PAN, 25–27 września 2014, Grybów.
 • Kryński J., (2014): Istniejące modele geoidy/quasigeoidy na terenie Polski, referat zaproszony na Seminarium „Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki” Komitetu Geodezji PAN, 25–27 września 2014, Grybów.
 • Kryński J., Sękowski M., (2014): Rocznik Astronomiczny na rok 2015, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (148 pp).
 • Krynski J., Barlik M., Olszak T., Dykowski P., (2014): Towards the establishment of new gravity control in Poland, IAG Symposia Vol. 141, (ed.) U. Marti, Symposium Gravity, Geoid and Height Systems GGHS2012, Venice, Italy, 9–12 October 2012, pp. 3-9.
 • Mäkinen J., Sekowski M., Krynski J., Kuokkanen J., Näränen J., Raja -Halli A., Ruotsalainen H., Virtanen H., Bilker-Koivula M., (2014): Gravity Change in Finland 1962-2010 from the Comparison of Legacy Relative Measurements with New Absolute Measurements Using the A10-020 Gravimeter, 2014 AGU Fall Meeting, 15–19 December 2014, San Francisco.
 • Sprlak M., Pettersen B.R., Omang O.C.D., Lysaker D.I., Sekowski M., Dykowski P., (2014): Comparison of GOCE gravity field models to test fields in Norway, IAG Symposia Vol. 141, (ed.) U. Marti, Symposium Gravity, Geoid and Height Systems GGHS2012, Venice, Italy, 9–12 October 2012, pp. 59-65.
 • Szelachowska M., Kryński J., (2014): GDQM-PL13 - nowy model quasigeoidy grawimetrycznej na terenie Polski, Seminarium „Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki” Komitetu Geodezji PAN, 25–27 września 2014, Grybów.
 • Szelachowska M., Krynski J., (2014): GDQM-PL13 – the new gravimetric quasigeoid model for Poland, Geoinformation Issues, Vol. 6, No 1, Warsaw, pp. 5-19.
 • Zanimonskiy Y.M., Wielgosz P., Stempniak K., Kupko V.S., Olejnik A.Y., Lubshin A., Cisak J., Żak Ł., (2014): Исследование элементов поверочной схемы в области ГНСС-измерений малых расстояний на основе международных эталонов, Український метрологічний журнал, № 3, 27–32.
 • Zanimonskiy Y.M., Wielgosz P., Stempniak K., Kupko V.S., Olejnik A.Y., Lubshin A., Cisak J., Żak Ł., (2014): Особенности эталонных ГНСС-измерений малых расстояний, 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2014. Сборник научных трудов: материалы форума в 4-х томах. Том 1. Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии», Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 202–204.
 • Żak Ł., Cisak J., Stępniak K., Wielgosz P., Zanimonskiy Y.M., (2014): Badanie niepewności wyznaczeń długości wektorów na podstawie pomiarów GNSS podwójnych stacji EPN, Konferencja „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji” Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 23-25 czerwca, 2014, Olsztyn.