Rocznik Astronomiczny

Rocznik As­tro­nomiczny jest opra­cowywany i wydawany nakładem In­sty­tutu Geodezji i Kar­tografii w Warszawie od 1946 roku, od 2002 roku również w wersji elektronicznej PDF, a od 2015 roku częściowo w wersji "on-line".

Rocznik jest podstawowym źród­łem danych wykorzystywanych w pomiarach astronomiczno-geo­de­zyj­nych; źródłem uzupełnianych na bieżąco informacji dotyczących najnowszych, przyjętych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną oraz Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki, systemów i układów odniesienia. Jest także źródłem wielu danych astronomicznych wykorzystywanych w dydaktyce astronomicznej i geodezyjnej oraz przez amatorów.


Rocznik-Astronomiczny 2017

LXXII tom Rocznika Astronomicznego na 2017 rok - w wersji elektronicznej PDF - jest kontynuacją jego poprzednich edycji, w niezmienionej postaci.

Jednocześnie, wraz z edycją Rocznika na 2017 rok, Rocznik Astronomiczny "On-Line", został rozszerzony pozwalając na dalsze istotne skrócenie wersji drukowanej. W obecnej chwili internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line” zawiera "Kalkulator pozycji pozornej gwiazd" oraz "Kalkulator miejsc średnich i wielkości redukcyjnych". Pozwalają one na obliczenia pozycji pozornych wszystkich gwiazd z katalogów FK5, FK6 i Hipparcos, zarówno w Systemie FK5 jak i IRS oraz pozycji średnich i związanych z nimi wielkości redukcyjnych w systemie FK5.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2016

LXXI tom Rocznika Astronomicznego na 2016 rok - w wersji elektronicznej PDF - jest kontynuacją jego poprzednich edycji, w niezmienionej postaci. Począwszy od wydania na 2015 rok, Rocznik Astronomiczny w wersji drukowanej uległ istotnemu skróceniu. Wraz z edycją na 2015 rok uruchomiony został internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line” . W obecnej chwili zawiera on "Kalkulator pozycji pozornej gwiazd", pozwalający na natychmiastowe obliczenia pozycji wszystkich gwiazd z katalogów FK5, FK6 i Hipparcos, zarówno w Systemie FK5 jak i IRS.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2015

LXX tom Rocznika Astronomicznego na 2015 rok - w wersji elektronicznej PDF - jest kontynuacją jego poprzednich edycji, w niezmienionej postaci. Jednocześnie, począwszy od bieżącego wydania, Rocznik Astronomiczny w wersji drukowanej uległ istotnemu skróceniu. Wraz z edycją na 2015 rok uruchomiony został bowiem internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line”.

Rocznik Astronomiczny na 2015 rok zawiera bieżące uaktualnienia wynikające z uchwał i rezolucji międzynarodowych astronomicznych i geodezyjnych instytucji i organizacji naukowych.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2014

W LXIX tomie Rocznika na 2014 rok podobnie jak w jego poprzednich edycjach zawarto bieżące uaktualnienia wynikające z uchwał i rezolucji mię­dzy­na­ro­do­wych astronomicznych i geodezyjnych instytucji i organizacji nau­ko­wych.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2013

W LXVIII tomie Rocznika na 2013 rok podobnie jak w jego poprzednich edycjach zawarto bieżące uaktualnienia wynikające z uchwał i rezolucji międzynarodowych astronomicznych i geodezyjnych instytucji i organizacji naukowych. W bieżącym wydaniu są to przede wszystkim zmiany definicji stałych astronomicznych przyjęte w rezolucjach XXVII Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 r.

czytaj więcej >