Systemy czasu

skale_czasu_c

Do połowy XX wieku podstawą pomiaru czasu był ruch obrotowy Ziemi. Czas astronomiczny oparty na ruchu obrotowym Ziemi nosi nazwę czasu obrotowego. Szczególnymi rodzajami czasu obrotowego są czas słoneczny, dla którego „zegarem” jest ruch obrotowy Ziemi odmierzany kątem godzinnym Słońca oraz czas gwiazdowy, dla którego „zegarem” jest ruch obrotowy Ziemi odmierzany kątem godzinnym punktu równonocny wiosennej. W zadanym momencie czas obrotowy w dwóch różnych punktach na powierzchni Ziemi jest różny — z wyjątkiem sytuacji gdy punkty te leżą na tym samym południku geograficznym. Różnica czasu obrotowego w dwóch punktach na Ziemi odpowiada różnicy długości geograficznej tych punktów. Za podstawową jednostkę czasu obrotowego przyjęto sekundę średniego czasu słonecznego, zdefiniowaną jako 1/86400 część średniej doby słonecznej. Skala czasu obrotowego jest niejednostajna.


 

Czas gwiazdowy

Wyróżnia się trzy rodzaje czasu gwiazdowego: czas gwiazdowy prawdziwy (sv), quasi-prawdziwy (sq) i średni (s). Czas gwiazdowy prawdziwy jest to czas jaki daje się wyznaczyć bezpośrednio z obserwacji gwiazd. Czas gwiazdowy średni — jako najbardziej zbliżony do jednostajnego — jest natomiast stosowany w obliczeniach astronomicznych.

czytaj więcej >

Czas Efemeryd

Czas Efemeryd (ET) zwany również czasem efemerydalnym, wprowadzony w 1954 roku, był czasem słonecznym lecz nie związanym z ruchem obrotowym Ziemi, a z jej ruchem orbitalnym wokół Słońca. Nieco później definicje ET związano również z ruchem orbitalnym Księżyca wokół Ziemi.
Nie istnieje wzorzec podstawowy reprodukujący dobę ET. Miarą Czasu Efemeryd jest pozycja Słońca, a dokładniej jego długość ekliptyczna. Sekunda Czasu Efemeryd, która do 1967 roku była podstawową jednostką czasu, określona była ...

czytaj więcej >

Czas ziemski, czas współrzędnych

TT został zatwierdzony przez XXI Zgromadzenie Generalne IAU (Buenos Aires, 1991; Rezolucja A4) jako skala czasu przeznaczona do praktycznego odmierzania czasu na Ziemi, w szczególności jako czas odniesienia dla pozornych efemeryd geocentrycznych. Czas ziemski praktycznie wprowadzony był już w 1976 roku jako tzw. Ziemski Czas Dynamiczny (TDT), który z dniem 1 stycznia 1977 roku zastąpił Czas Efemeryd (ET). TT jest zdefiniowany jako ...

czytaj więcej >

Czas atomowy

TAI, jako najbardziej jednostajny, stanowi podstawę współczesnych skal czasu. TAI jest czasem opartym na wzorcach atomowych (niezwiązany z ruchem Ziemi) i jest odmierzany przez zsynchronizowane zegary atomowe rozmieszczone w laboratoriach na całym świecie. Skala czasu TAI jest wypadkową wskazań tych zegarów. Uchwała XIII Generalnej Konferencji Wag i Miar z 1967 roku zdefiniowała sekundę czasu atomowego ...

czytaj więcej >

Czas uniwersalny

Czas słoneczny jest definiowany jako tzw. czas słoneczny prawdziwy lub czas słoneczny średni. Czas słoneczny prawdziwy odmierza się geocentrycznym kątem godzinnym środka tarczy słonecznej (...)
Czas uniwersalny (UT «Universal Time» lub TU «Temps Universel») to średni czas słoneczny (odniesiony do ruchu dobowego Słońca średniego) południka ...
czytaj więcej >

Czas letni

Czas letni w Polsce wprowadzany jest na mocy ustawy z 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanych co kilka lat rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów.

czytaj więcej >