Geodezja inżynieryjna

Zespół Centrum Geodezji i Geodynamiki jest przygotowany do wykonywania szerokiego spektrum prac z zakresu geodezji inżynieryjnej na terenie całego kraju. Dysponuje precyzyjnymi tachimetrami elektronicznymi Leica TC 2002 oraz Leica TC 2003 wraz z bogatym wyposażeniem pomocniczym, np. precyzyjne pryzmaty GPH1P, specjalne centrowniki, adaptery i celowniki. Do pomiaru  warunków atmosferycznych posiada przetworniki ciśnienia, temperatury i wilgotności firmy Vaisala. Posiada także niwelatory precyzyjne Leica NA3003 oraz Leica DNA 03.

Biorąc pod uwagę potencjał kadrowy Centrum oraz jego wyposażenie sprzętowe Centrum oferuje wykonanie następujących prac z zakresu geodezji inżynieryjnej:

  • projektowanie osnów geodezyjnych (poziomych, pionowych, hybrydowych),
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń podłoża i obiektów,
  • pomiar pionowości masztów, kominów, wież,
  • pomiary profilów terenu,
  • tyczenie lokalizujące,
  • określanie objętości mas ziemnych,
  • tyczenie i pomiary inwentaryzacyjne torów suwnicowych,
  • badanie i wzorcowanie instrumentów geodezyjnych,

oraz wielu innych prac niewymienionych powyżej zarówno typowych jak i wymagających podejścia indywidualnego.