Publikacje 2016

 • Bosy J., Krynski J., Araszkiewicz A., (2016): EPOS-PL – odpowiedź polskiego środowiska nauk o Ziemi na realizację projektu EPOS, Seminarium „Współczesne problemy osnów geodezyjnych w Polsce” Komitetu Geodezji PAN, 14–16 września 2016, Grybów.
 • Bosy J., Krynski J., Araszkiewicz A., (2016): EPOS–PL – the Polish Earth science infrastructure integrated with the EPOS programme, 17th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas, Ramzová, Czech Republic, 20–22 October 2016.
 • Dykowski P., Krynski J., Sekowski M., (2016): The A10 gravimeter total uncertainty budget estimation: A case study using the A10-020, IAG Scientific Assembly 2013, 1–6 September, Potsdam, Germany; IAG Symposia Vol. 143, (eds) Ch. Rizos, P. Willis, IAG Scientific Assembly 2013, Potsdam, Germany, 1–6 September 2013, pp. 219-225.
 • Dykowski P., Kryński J., Sękowski M., (2016): Initial analysis the iGrav-027 superconducting gravimeter records at Borowa Gora Geodetic-Geophysical Observatory, 1st Joint Commission 2 and IGFS Meeting Symposium GGHS2016 “Gravity, Geoid and Height Systems 2016”, 19–23 September 2016, Thessaloniki, Greece.
 • Dykowski P., Kryński J., Sękowski M., (2016): Instalacja i pierwsze wyniki rejestracji grawimetru nadprzewodnikowego iGrav-027 w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra, Seminarium „Współczesne problemy osnów geodezyjnych w Polsce” Komitetu Geodezji PAN, 14–16 września 2016, Grybów.
 • Dykowski P., Kryński J., Sękowski M., (2016): Installation and initial results from the iGrav-027 superconducting gravimeter at Borowa Gora Geodetic-Geophysical Observatory, 18th Geodynamics and Earth Tide Symposium 2016, 5 – 9 June 2016, Trieste, Italy.
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2016): Analiza czasowych zmian wysokości geoidy dla Polski i obszarów przyległych otrzymanych z globalnych modeli geopotencjału opracowanych na podstawie danych z misji GRACE, Seminarium „Współczesne problemy osnów geodezyjnych w Polsce” Komitetu Geodezji PAN, 14–16 września 2016, Grybów.
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., (2016): Porównanie globalnych modeli geopotencjału opracowanych na podstawie danych z misji GRACE oraz GOCE/GRACE z przyspieszeniem siły ciężkości pomierzonym w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra, Seminarium „Współczesne problemy osnów geodezyjnych w Polsce” Komitetu Geodezji PAN, 14–16 września 2016, Grybów.
 • Godah W., Szelachowska M., Krynski J., Dykowski P., (2016): Analysis of RL05 GRACE-based and GOCE/GRACE-based GGMs using gravity measurements at Borowa Gora Geodetic-Geophysical Observatory, ESA Living Planet Symposium 2016 and 6th GOCE User Workshop, 9 – 13 May 2016, Prague, Czech Republic; ESA SP-740, August 2016.
 • Krynski J., (2016): Modelowanie pola siły ciężkości oraz jego zmian w czasie na obszarze Polski, referat zaproszony na Seminarium „Współczesne problemy osnów geodezyjnych w Polsce” Komitetu Geodezji PAN, 14–16 września 2016, Grybów.
 • Krynski J., Rogowski J.B., (2016): National Report of Poland to EUREF 2016, Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in San Sebastian, Spain, 25–27 May 2016, http://www.euref.eu/symposia/2016SanSebastian/05-17-p-Poland.pdf
 • Kryński J., Sękowski M., (2016): Rocznik Astronomiczny na rok 2017, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, (ed.) J. Kryński, (90 pp).
 • Sękowski M., Dykowski P., Kryński J., (2016): New iGrav superconducting gravimeter station in Central Europe at the Borowa Gora Geodetic-Geophysical Observatory, Geoinformation Issues, Vol. 8, No 1, Warsaw, pp. 5-17.
 • Welker E., Reda J., (2016): Magnetic measurements, apparatus and metrology, Geoinformation Issues, Vol. 8, No 1, Warsaw, pp. 19-24.
 • Welker E., Reda J., (2016): Metrologia a pomiary magnetyczne, Seminarium „Współczesne problemy osnów geodezyjnych w Polsce” Komitetu Geodezji PAN, 14–16 września 2016, Grybów.
 • Welker E., Reda J., Pałka A., (2016): Nowe podejście do analizy zmian pola magnetycznego Ziemi na Bałtyku - morskie punkty wiekowe, XX Konferencja NAVSUP, 8–9 listopada, Gdynia.
 • Ziółkowski D., Łągiewska M., Kryński J., Cisak J., Żak Ł., Uchański J., Falkowski P., Sadura K., Łukasik S., Godlewski T., (2016): Integracja pomiarów PSInSAR, GNSS i niwelacji precyzyjnej – korzyści i wzajemne uzupełnianie się technik pomiarowych, XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Fotogrametria dla Geoinformacji” Wrocław, 19–21 września 2016 r.
 • Ziółkowski D., Łągiewska M., Kryński J., Cisak J., Żak Ł., Uchański J., Falkowski P., Sadura K., Łukasik S., Godlewski T., (2016): Deformacje podłoża gruntowego w aglomeracji Warszawskiej na podstawie analiz prowadzonych metodą interferometrii radarowej trwałych reflektorów, XXII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji Zdalne techniki badania środowiska, historia, współczesność, nowe trendy, Warszawa, 22–23 września 2016.
 • Ziółkowski D., Łągiewska M., Kryński J., Cisak J., Żak Ł., Uchański J., Falkowski P., Sadura K., Łukasik S., Godlewski T., (2016): Zintegrowany system monitoringu deformacji podłoża gruntowego DefSAR – narzędzie do zarządzania przestrzenią, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej Geoinformacyjne aspekty zarządzania przestrzenią, Warszawa, 8-9 listopada 2016.
 • Ziolkowski D., Lagiewska M., Krynski J., Cisak J., Zak L., Kolodziejczyk M., Uchanski J., Falkowski P., Sadura K., Lukasik S., Godlewski T., (2016): Deformation studies in Warsaw using Persistent Scatterer Interferometry based on COSMO-SkyMed and ENVISAT data, ESA Living Planet Symposium 2016 and 6th GOCE User Workshop, 9 – 13 May 2016, Prague, Czech Republic.
 • Żak Ł., Krynski J., Ziółkowski D., Cisak J., Łągiewska M., (2016): Hight changes of GNSS stations from the solutions of short vectors and PSInSAR measurements, IAG Commssion 4 Symposium „Positioning and Applications”, Wroclaw, Poland, 4-7 September 2016.
 • Żak Ł., Ziółkowski D., Krynski J., Cisak J., Łągiewska M., (2016): Korzyści wynikające ze wspólnego opracowania wyników pomiarów PSInSAR z wynikami uzyskanymi techniką GNSS, Seminarium „Współczesne problemy osnów geodezyjnych w Polsce” Komitetu Geodezji PAN, 14–16 września 2016, Grybów.
 • Купко В., Тревого И., Цисак Я., Неежмаков П., Олейник А., Занимонский Е., Цюпак И., (2016): Геодезия и метрология больших длин и коротких векторов. Эксперименты и эталоны, Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, Збірник наукових праць, Випуск ІІ (32). Видавництво Львівська політехніка, Львів, pp. 55–62.