Rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska profesorów nadzwyczajnych w Instytucie Geodezji i Kartografii