Papers 2006

2006

    Bochenek Z.,  Analiza metod klasyfikacji obszarów miejskich zobrazowanych na wysokorozdzielczych zdjęciach satelitarnych, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii Tom LII, Zeszyt 110, str. 5 – 34.
    Dabrowska-Zielinska K., Inoue Y., Kowalik W., Gruszczynska M., Inferring the effect of plant and soil variables on C- and L-band SAR backscatter over agricultural fields, based on model analysis, Advances in Space Research (ELSEVIER), Vol. 39, No 1, 2006.
    Dabrowska-Zielinska K., Gruszczynska M., Malek I. Lewinski S Application of remotely and in-situ information for wetlands in Poland, Globwetland Symposium: Looking at wetlands from Space, ESA-ESRIN, Frascati, Rome, Italy, 2006.
    Dabrowska-Zielinska K., Gruszczynska M., Malek I., Retrieval of soil moisture using ENVISAT-ASAR data for agriculture area in Poland, European Geosciences Union (EGU) General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vienna, Austria, 2006.
    Dabrowska K., Kowalik W., Bojanowski J., Stankiewicz K., Gruszczynska M., Guerra A., Use of SPOT VGT and NOAA AVHRR to derive yield indicators, Remote Sensing support to crop yield forecast and area estimates (Stresa, 30th November - 1st December 2006), 2006.
    Dabrowska-Zielinska K., Gruszczynska M., Kogan F., Kowalik W., Malek I., Lewinski S., Application of various satellite derived information for drought detection and calculation of water balance, Proc. SPIE Vol. 6412, 64120X (Dec. 12, 2006) Disaster Forewarning Diagnostic Methods and Management Conference, Goa, India, SPIE Paper Number: 6412-34, 2006.
    Lewiński St., Object-oriented classification of Landsat ETM+ satellite image, Journal of Water and Land Development, No. 10, pp.91-106.
    Lewiński St., Rozpoznanie form pokrycia i użytkowania ziemi na zdjęciu satelitarnym Landsat ETM+ metodą klasyfikacji obiektowej, Roczniki Geomatyki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, t. IV, z. 3, s.139-150, Warszawa.
    Lewiński St., Land use classification of ASTER image – Legionowo test site, Proc. of the 25th Symposium of the European Association of Remote Sensing Laboratories, Porto, Portugal, 6-9 June 2005, pp. 441-447.
    Miatkowski Z., Lewiński St., Kowalik W., Sołtysik A., Turbiak. J., Przydatność zdjęć satelitarnych do identyfikacji intensywnie odwodnionych siedlisk hydrogenicznych w rejonie KWB Bełchatów, Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, rozprawy naukowe i monografie nr 16, s.80.
    Miatkowski Z., Sołtysik A., Turbiak J., Kowalik W., Lewiński St., Identyfikacja głęboko odwodnionych siedlisk hydrogenicznych w rejonie KWB Bełchatów na podstawie zdjęć ze skanera Landsat TM, Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(52), s.117-124, Warszawa.
    Martyniak L., Dabrowska-Zielinska K., Szymczyk R., Gruszczynska M.,  Validation of satellite-derived soil-vegetation indices for prognosis of spring cereals yield reduction under drought conditions – Case study from central-western Poland, Advances in Space Research (ELSEVIER), Vol. 39, No 1, 2006.
    Stankiewicz K. The Efficiency of Crop Recognition on Envisat ASAR Images in Two Growing Seasons, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol.44, No.4, pp. 806 – 814.
    Stankiewicz K., Wisniewska E., The sensitivity of the land use classification accuracy on the parameters of ENVISAT image acquisition, Second Recent Advances in Quantitative Remote Sensing. Ed. José A. Sobrino. Servicio de Publicaciones. Universitat de Valencia. Valencia, 2006. ISBN 84-370-6533-X; 978-84-370-6533-5.
    Stankiewicz K., Wisniewska E.,  Wykorzystanie metod geostatystyki do wspomagania klasyfikacji mikrofalowych zdjęć satelitarnych, Roczniki Geomatyki 2006 m T. IV, Z. 3, str. 191 – 202.
    Wiśniewska E., Stankiewicz K., Wykorzystanie map numerycznych i teledetekcji w turystyce i edukacji leśnej, Roczniki Geomatyki 2006, T. IV, Z. IV, str. 145 – 154.