Papers 2007

2007

    New Developments and Challenges in Remote Sensing, Zbigniew Bochenek edytor - Millpress, Rotterdam, Netherlands 2007; 728 str.
    Bojanowski J. The analysis of sensibility to the change of the input parameters in the 6S model, Proceedings of 26th EARSeL Symposium- New Development and Challenges in Remote Sensing, May 29 - June 2, 2006, Warsaw, Poland; Millpress, Rotterdam.
    Dąbrowska-Zielińska K., Ciołkosz A., Budzyńska-Gruszczyńska M., Kowalik W., Application of microwave and optical data for monitoring of soil moisture and crop parameters in Poland, Proc. of the 26th EARSeL Symposium, Warsaw, 29.05-02.06.2006 “New Developments and Challenges in Remote Sensing” 25-37; Ed. Z. Bochenek; Millpress Rotterdam Netherlands.
    Dabrowska-Zielinska K., Y. Inoue, W. Kowalik, M. Budzyńska-Gruszczynska Inferring the effect of plant and soil variables on C- and L-band SAR backscatter over agricultural fields, based on model analysis, Advances in Space Research, ELSEVIER, 39 (2007), 139-148, 2007.
    Dabrowska-Zielinska K., Budzyńska-Gruszczynska M, Lewinski S, Hoscilo A, Bojanowski J. Application of remote and in situ information to the management of wetlands in Poland. Journal of Environmental Management - w druku.
    Dąbrowska - Zielińska K, Ciolkosz A.  Zastosowanie Zdjęć Satelitarnych do Monitorowania Suszy w Polsce, Przegląd Geofizyczny str. 161 - 178
    Martyniak L., K. Dabrowska-Zielinska, R. Szymczyk, M. Gruszczynska. Validation of satellite-derived soil-vegetation indices for prognosis of spring cereals yield reduction under drought conditions - Case study from central-western Poland. ELSEVIER, Advances in Space Research, ELSEVIER, 39 (2007), 67-72, 2007.
    Lewiński St. Applying fused multispectral and panchromatic data of Landsat ETM+ to object oriented classification, Proceedings of 26th EARSeL Symposium- New Development and Challenges in Remote Sensing, May 29 - June 2, 2006, Warsaw, Poland; Millpress, Rotterdam (w druku).
    Lewiński St. Porównanie klasyfikacji obiektowej z tradycyjną klasyfikacją pikselową z punktu widzenia automatyzacji procesu tworzenia bazy danych o pokryciu i użytkowaniu terenu; Roczniki Geomatyki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej; St.Lewiński; 2007, t. V, z. 1, s. 63-70.
    Lewiński St. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi, Instytut Geodezji i Kartografii; St.Lewiński; Warszawa, 2007, Seria Monograficzna nr 12, s.125.
    Stankiewicz K., Wiśniewska E. Sensitivity of ENVISAT ASAR image classification accuracy to spatial variability of selected environmental parameters in rural area, Proccedings of the 26th EARSeL Symposium, New Developments and Challenges in Remote Sensing; St.Lewiński; 2007, p 233-240