Systemy odniesienia

Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia (ITRS)

Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia (ITRS) jest określony przez zbiór zaleceń, ustaleń oraz opisów modeli, niezbędnych do zdefiniowania początku, skali, orientacji i zmienności w czasie Konwencjonalnego Ziemskiego Systemu Odniesienia (CTRS) monitorowanego przez IERS. Jest to system geocentryczny, którego jednostką długości jest metr (SI).

Czytaj więcej >

Międzynarodowy Niebieski System Odniesienia (ICRS)

Międzynarodowy Niebieski System Odniesienia (ICRS) zdefiniowany oraz przyjęty w Rezolucji B2 XXIII Zgromadzenia Generalnego IAU (Kyoto, 1997) jest od 1 stycznia 1998 roku obowiązującym niebieskim systemem odniesienia.

Czytaj więcej >

Systemy czasu

Do połowy XX wieku podstawą pomiaru czasu był ruch obrotowy Ziemi. Czas astronomiczny oparty na ruchu obrotowym Ziemi nosi nazwę czasu obrotowego. Szczególnymi rodzajami czasu obrotowego są czas słoneczny, dla którego „zegarem” jest ruch obrotowy Ziemi odmierzany kątem godzinnym Słońca oraz czas gwiazdowy, dla którego „zegarem” jest ruch obrotowy Ziemi odmierzany kątem godzinnym punktu równonocny wiosennej.

Czytaj więcej >