Wzorcowanie i atestacja instrumentów geodezyjnych

W ramach działalności metrologicznej w Centrum Geodezji i Geodynamiki wykonywane są badania i wzorcowania:

  • dalmierzy elektomagnetycznych,
  • systemów kątomierczych w teodolitach i tachimetrach elektronicznych oraz optyczno-mechanicznych,
  • niwelacyjnych łat kodowych.

Ponadto, wykonywane są badania i rektyfikacje:

  • niwelatorów kodowych,
  • niwelatorów mechaniczno-optycznych,
  • niwelatorów laserowych,
  • pionowników optycznych.

Badania i wzorcowania dalmierzy elektrooptycznych były w latach ubiegłych  przeprowadzane na Krajowej Bazie Długościowej o długości 744 m położonej na Lotnisku Babice w Warszawie. Od 2014 roku wykonuje się je na Łamanej Bazie Długościowej o długości 526 m znajdującej się na terenie Obserwatorium Geodezyjno Geofizycznego Borowa Góra. Wykorzystywane do badania i wzorcowania dalmierzy elektrooptycznych bazy są okresowo wzorcowane w celu aktualizacji jednostki miary długości odcinków wzorcowych.

Badania i wzorcowania niwelacyjnych łat kodowych są wykonywane na komparatorze pionowym w laboratorium w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

W procesie wzorcowania zarówno instrumentów jak i łat kodowych zostają wyznaczone błędy systematyczne, które następnie mogą być wyeliminowane poprzez wprowadzenie odpowiednich poprawek do wyników pomiarów (wykonanych uprzednio wzorcowanym wyposażeniem pomiarowym). Poprawki te są wyspecyfikowane w „Świadectwie wzorcowania”, które tym samym spełnia wymagania jakie stawiane są dokumentom metrologicznym.

Wzorcowania wyposażenia pomiarowego są wykonywane wg odpowiednich procedur, zgodnie z zaleceniami Norm Międzynarodowych z grupy PN-ISO-17123 oraz Norm Międzynarodowych PN-ISO-17025 i PN-EN-ISO-10012. Badania, wzorcowania i rektyfikacje wyposażenia pomiarowego są wykonywane przez Instytut na podstawie upoważnienia Głównego Geodety Kraju (okólniki Departamentu Głównego Geodety Kraju z lat 1994 i 1997), Instrukcji technicznych G-1, G-4, O-1/O-2 – GUGiK oraz przy akceptacji przez Główny Urząd Miar w 1996 roku kompetencji IGiK w zakresie wzorcowania geodezyjnego wyposażenia pomiarowego.