Skutki nawałnic nad Małopolską widziane z satelity Sentinel-1

Added on: 23 June 2020