Skutki nawałnic nad Małopolską widziane z satelity Sentinel-1

Dodano: 23 czerwca 2020

Na skutek nawałnic, które przeszły nad Małopolską w nocy z soboty na niedzielę (20/21.06) doszło do wystąpienia z koryta rzeki Stradomka. Mimo, iż jest to niewielki potok, miały miejsce liczne podtopienia. Wezbrana rzeka przerwała wał w miejscowości Łapanów zalewając kilkadziesiąt posesji – tylko w samym centrum tej miejscowości około 50 budynków. Straty szacuje się na miliony złotych – woda wdarła się m.in. do zabytkowego kościoła z XVI wieku, pobliskiej nowszej świątyni oraz lokalnego domu kultury. Nieustępujące silne opady nie pozwalają na przeprowadzenie prac porządkowych gminy – woda zniszczyła także wiele gminnych i powiatowych dróg. Niestety, w poniedziałek nad gminą przeszła kolejna nawałnica, a ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi burzami i deszczami wydano dla kolejnych pięciu województw.

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii obserwuje widoczne skutki podtopień i powodzi wykorzystując dane pochodzące z satelity Sentinel-1, umieszczonego na orbicie w ramach europejskiego programu Copernicus. Zdjęcia satelitarne wyraźnie ukazują skalę występowania problemu, dając możliwość porównania sytuacji przed podtopieniami oraz w ich trakcie. Prezentowane zobrazowania wykonane zostały 20 oraz 21 czerwca i takie ich zestawienie pozwala uchwycić skalę i tempo zachodzących zmian jak również w dość intuicyjny sposób ocenić bieżącą sytuację. Dzięki europejskiemu programowi monitoringu Ziemi Copernicus zapewnione zostają dokładne oraz aktualne informacje, umożliwiające skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem.

Obszar przed przejściem nawałnicy
Obszar przed przejściem nawałnicy

Obszar po przejściu nawałnicy
Obszar po przejściu nawałnicy