ALOS

ALOS jest to japoński satelita wprowadzony 24 stycznia 2006 r. na orbitę 697 km o nachyleniu 98.2° i czasie obiegu 98,74 minut. Działał do 12 maja 2011 r.

Obecnie dostępne są dane archiwalne, zarejestrowane w okresie jego funkcjonowania.

Satelita był wyposażony w kilka urządzeń, wśród których znajdował się czujnik mikrofalowy - PALSAR, wykorzystujący pasmo częstotliwości L i pracujący w trzech trybach: Fine mode, ScanSAR i P Fine Polarimetric.

Fine mode – konwencjonalny tryb, stosowany powszechnie w ramach standardowych operacji. Obrazy pozyskane w tym trybie cechują się maksymalną rozdzielczością 10 m, zaś szerokość pasa zobrazowania wynosi 70 km. Podstawowa jednostka rejestracji miała rozmiary 70 x 70 km. Dane te mogą mieć polaryzację pionową (VV) lub horyzontalną (HH).

ScanSAR - w tym trybie urządzenie obrazowało pas o szerokości 250 do 350 km. Rozdzielczość przestrzenna wynosiła ok. 100 m. W trybie tym były rejestrowane dane w polaryzacji pionowej (VV) lub horyzontalnej (HH).

P Fine Polarimetric – w trybie tym urządzenie obrazowało sceny o rozmiarach 30 x 70 km z rozdzielczością 30 m w polaryzacji HH + HV + VH + VV.

Na pokładzie satelity działały również urządzenia rejestrujące dane w zakresie widma widzialnego i podczerwieni – PRISM oraz AVNIR – 2.

Urządzenie PRISM (Panchromatic Remote – sensing Instrument for Stereo Mapping) rejestrowało triplety scen (w nadirze oraz z wychyleniem 24° do przodu i 24° do tyłu) w panchromatycznym zakresie spektralnym 520 – 770 nm. Rozdzielczość danych w nadirze wynosiła 2,5 m.

Urządzenie AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2) rejestrowało dane multspektralne w 4 zakresach o rozdzielczości 10 m w nadirze. Istniała możliwość rejestracji danych z wychyleniem do 44°.

rozdzielczość terenowa: kanały wielospektralne - 10 m
rozdzielczość spektralna: 420-500 nm (niebieski)
520-600 nm (zielony)
610-690 nm (czerwony)
760-890 nm (bliska podczerwień)
szerokość sceny: 70 km
obrazowanie stereo: tak