Tematy badawcze

Ekspertyzy / konsultacje

Zakład SIPiK wykonuje ekspertyzy i opinie na zlecenie organów administracji publicznej oraz firm komercyjnych w zakresie oceny wykonalności projektów systemów informacji przestrzennej, przystosowania dokumentacji unijnej do potrzeb krajowych, wykorzystania danych przestrzennych w systemach branżowych, analizy potrzeb użytkowników systemów informacji przestrzennej, analizy danych i inne.
Czytaj więcej >

Przetwarzanie danych

Metodyka opracowania map dazymetrycznych jako środka prezentacji danych statystycznych z wykorzystaniem baz danych przestrzennych i technologii GIS.
Czytaj więcej >

Normalizacja

Pracownicy ZSIPiK aktywnie uczestniczą w pracach Komitetu Technicznego PKN Nr 297 ds. informacji geograficznej. Biorą udział w tłumaczeniu, ankietowaniu i opiniowaniu norm międzynarodowych i europejskich.
Czytaj więcej >

INSPIRE

Na przełomie lat 2008 -2009 Instytut Geodezji i Kartografii wykonał prace związane z testowaniem specyfikacji technicznych dotyczących danych przestrzennych wymienionych w załączniku I dyrektywy INSPIRE. Prace te prowadził na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, wspólnie z Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej.
Czytaj więcej >