System Identyfikacji Działek (LPIS) na potrzeby IACS dla Litwy

Projekt nr LT0004.01 (październik 2002-czerwiec 2003), współpraca z SCOT (Francja)
Kierownik projektu: Yves Vercraene
Kierownik części GIS i interpretacji: Elżbieta Bielecka

Projekt został wykonany na zlecenie litewskiego Ministerstwa Rolnictwa i stanowił część Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS). Opracowaniu podlegało 80% terytorium Litwy (52 000 km2). W warunkach technicznych projektu założono, że jednostką rozliczeniową LPIS będzie tzw. blok naturalny, czyli ciągły obszar ziemi, zawierający pola uprawne, będące własnością jednego lub więcej rolników. Granicami bloku są trwałe obiekty, dające się jednoznacznie zidentyfikować w terenie, i ortofotomapie. Materiałami wyjściowymi były: ortofotomapy w skali 1:10 000 (2050 arkuszy) oraz wektorowa baza danych topograficznych (KDB10LT, o dokładności odpowiadającej skali 1:10 000).

Interpretacja bloków odbywała się na ekranie monitora. Efektem prac nad bazą LPIS jest ciągła dla obszaru Litwy poligonowo-liniowa warstwa informacyjna w formacie ArcInfo, zawierająca obszary podlegające dopłatom oraz obszary z nich wyłączone. W opracowywaniu technologii oraz budowie bazy LPIS uczestniczyła firma Neokart GIS.