Multimedialny system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich poprzez promowanie ekoturystyki

5 Temat Ramowy ReGeo IST-2001-32336

Projekt ReGeo "Multimedialny system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich poprzez promowanie ekoturystyki" (Multimedia Geoinformation for e-Communities in Rural Areas with Eco-Tourism) był realizowany w ramach 5 Programu Ramowego IST-2001-32336. Projekt miał charakter eksperymentalny i finansowany był z funduszy Unii Europejskiej. Brały w nim udział 4 kraje: Polska, Niemcy, Austria i Czechy. W skład konsorcjum ReGeo wchodziły instytucje naukowe, firmy komercyjne oraz parki narodowe lub krajobrazowe. Koordynatorem projektu był Albert-Ludwigs-University of Freiburg w Niemczech, a w Polsce Instytut Geodezji i Kartografii. Celem projektu było zaktywizowanie potencjału turystycznego poprzez stworzenie wszechstronnego systemu informacyjnego.

Ogólne informacje o projekcie:

Projekt ReGeo został sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Numer i akronim projektu: IST-2001-32336, ReGeo Typ projektu: 5. Program Ramowy Wykonawcy i czas realizacji: 4 instytucje naukowe, 4 firmy komercyjne, 1.04.2002-30.09.2004 System ReGeo był testowany w 4 regionach: Park Narodowy Thayatal w Austrii, Park Narodowy Podyji w Czechach, Kozienicki Park Krajobrazowy w Polsce, Park Krajobrazowy Las Turyński w Niemczech Głównym celem systemu było zgromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej, a ponadto pełnienie roli pośrednika w kontaktach i wymianie informacji dla różnych grup użytkowników (turystów, lokalnej administracji, inwestorów i innych). System ten przedstawia zatem rozwiązania dotyczące tworzenia multimedialnych systemów informacji przestrzennej, integrowania rozproszonych baz danych, ich uzupełniania oraz udostępniania. W projekcie ReGeo został zbudowany system informacji, którego podstawą jest zdecentralizowana, wirtualna, multimedialna baza danych odniesionych przestrzennie służąca różnym aplikacjom. System stworzył możliwość komunikacji typu interfejs z innymi platformami elektronicznymi, które są dostępne na urządzeniach połączonych z Internetem lub autonomicznych, stacjonarnych i przenośnych. Odniesione przestrzennie dane prezentowane są zarówno na mapach podkładowych w różnej skali, jak i na mapach satelitarnych oraz ortofotomapach. Wysokiej jakości prezentacje multimedialne (wizualizacje 2D i 3D, audio, video) podnoszą atrakcyjność korzystania z systemu.

Więcej informacji o projekcie.

GŁÓWNY KOORDYNATOR PROJEKTU

Albert-Ludwigs-University of Freiburg Department of Remote Sensing and Landscape Information Systems
Tennenbacherstrasse 4, 79085 Freiburg, Germany

Prof. Barbara Koch
Phone: +49 761 203 3694
Fax: +49 761 203 3701
E-mail: regeo@felis.uni-freiburg.de
Homepage: www.felis.uni-freiburg.de

Kontakt w Istytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie:
dr Dariusz Dukaczewski
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
Tel: (48) 022-329-19-71 Fax:(48) 022-329-19-50
E-mail: dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl