COSMO-SkyMed

COSMO-SkyMed (COnstellation of small Satellites for the Mediterranean basin Observation) stanowi sieć czterech cywilno - wojskowych satelitów utrzymywanych przez włoskie Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Obrony i Włoską Agencję Kosmiczną (ASI). Zostały one umieszczone na orbicie kołowej, heliosynchronicznej o wysokości 619,6 km, nachyleniu 97,86° i okresie 97,1 minuty. Są one wyposażone w radary SAR - 2000, działające w paśmie X (9, 6 GHz) o polaryzacji HH, HV, VH, VV, rozdzielczości dochodzącej do 1 m i bardzo krótkim czasie rewizyty rzędu 2 godzin i 30 minut (na szerokościach geograficznych Polski).

Satelity te mogą pracować w kilku trybach:

z polaryzacją HH lub VV:

  • Tryb punktowy (SPOTLIGHT - 2: sceny 10 x 10 km lub 7 x 7 km, rozdzielczość przestrzenna 1 m)
  • Tryb pasmowy (STRIPMAP HIMAGE: sceny 40 x 40 km, rozdzielczość przestrzenna 3 m)
  • Tryb szeroki (SCANSAR WIDE: sceny 100 x 100 km, rozdzielczość przestrzenna 30 m
  • Tryb wielkoobszarowy (SCANSAR HUGE: sceny 200 x 200 km, rozdzielczość przestrzenna 100 m

z polaryzacją mieszaną (HV, VH):

  • Tryb pasmowy (STRIPMAP PINGPONG: sceny 30 x 30 km, rozdzielczość przestrzenna 15 m)

Dane te mogą być wykorzystywane do: kontroli ruchu na morzach, wczesnego ostrzegania o zagrożeniach naturalnych, wspomagania systemów zarządzania kryzysowego, monitoringu leśnego i kontroli upraw, wykrywania samowoli budowlanych, wspomagania zasilania baz danych topograficznych oraz systemów bezpieczeństwa narodowego.