FORMOSAT-2

Tajwański Satelita FORMOSAT-2, zarządzany przez NSPO - National Space Organization został wprowadzony w dniu 20 maja 2004 r. na orbitę heliosynchroniczną, przebiegającą na wysokości 891 km Jest on wyposażony w dwa urządzenia do rejestracji danych panchromatycznych (o rozdzielczości przestrzennej 2 m) i wielospektralnych (o rozdzielczości przestrzennej 8 m), które mogą pracować przy wychyleniu do 45° wzdłuż lub w poprzek osi orbity. Czas rewizyty dla obszaru Polski wynosi około 1 dobę.

rozdzielczość spektralna: 450-900 nm (panchromatyczny)
450-520 nm (niebieski)
520-600 nm (zielony)
630-690 nm (czerwony)
760-900 nm (bliska podczerwień)
wielkość sceny: 24 x 24 km w nadirze
rozdzielczość czasowa: 1 dzień
obrazowanie stereo: tak