GeoEye - 1

Satelita, wystrzelony na orbitę 6 września 2008 r., charakteryzuje się największą rozdzielczością przestrzenną wśród satelitów komercyjnych. GeoEye stanowi dopełnienie satelitów IKONOS i zbiera dane o około 40% szybciej w systemie panchromatycznym (obrazując ok. 700000 km²/dobę) i około 25% szybciej przy obrazach kolorowych. Porusza się po orbicie heliosynchronicznej, co pozwala na pozyskiwanie zdjęć w powtarzalnych warunkach oświetleniowych.

GeoEye dostarcza zdjęć panchromatycznych o rozdzielczości 41 cm i wielospektralnych o rozdzielczości 165 cm (w nadirze). Szerokość fotografowanego obszaru wynosi 15,2 km. Satelita umożliwia również geolokalizację obiektów na powierzchni Ziemi z dokładnością 3 m (bez naziemnych punktów odniesienia).

rozdzielczość terenowa: kanał panchromatyczny - 0,41 m (dostępne 0,5 m)
kanał wielospektralny - 1,65 m
rozdzielczość spektralna: 450-800 nm (panchromatyczny)
450-510 nm (niebieski)
510-580 nm (zielony)
655-690 nm (czerwony)
780-920 nm (bliska podczerwień)
wielkość sceny: 15.2 km
rozdzielczość czasowa: około 3 dni
obrazowanie stereo: tak

Dane z tego satelity mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, m. in w zakresie:

  • Kartowania topograficznego: wykrywanie i identyfikacja obiektów opowierzchni poniżej 1m²;
  • Rolnictwa: kartowanie i monitoring gruntów rolnych, wykrywanie przymrozków, obszarów suszy, podtopień, szkód spowodowanych przez grad, zasięgu chorób roślin;
  • Zagospodarowania przestrzennego: lokalizacja i identyfikacja budynków, stanu zaawansowania budów, samowoli budowlanych;
  • Obrony: wywiad i planowanie taktyczne;
  • Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: prewencja, monitoring zagrożeń, zarządzanie w okresie kryzysu, ocena szkód;
  • Hydrologii: kartowanie zbiorników wodnych, cieków i ich zlewni, monitoring stref podmokłych;
  • Leśnictwie: kartowanie i monitoring wylesień, zalesień, obserwacja terenów zagrożonych chorobami lub gradacją szkodników;
  • Badań mórz i wybrzezy: rozpoznanie statków, zrzutów zanieczyszczeń, monitoring linii brzegowej;
  • Kartowania elementów infrastruktury techniczej (drogi, linie kolejowe, gazociągi, ropociągi, linie energetyczne).