IKONOS

IKONOS, wystrzelony na orbitę 24 września 1999 r., jest pierwszym komercyjnym satelitą obrazującym powierzchnię Ziemi z rozdzielczością przestrzenną 1 metra w kanale panchromatycznym oraz 4 metrów w zakresie wielospekralnym. Porusza się on po orbicie heliosynchronicznej, obrazując powierzchnię całej Ziemi co 3–5 dni. Dzięki możliwości wychylenia skanera możliwe jest zobrazowanie tego samego obszaru nawet z większą rozdzielczością czasową. Obszar odwzorowany na jednym zdjęciu ma wymiary 11×11 km.

rozdzielczość terenowa: kanał panchromatyczny – 0,8 m (1 m po resamplingu)
kanały wielospektralne – 4 m
rozdzielczość spektralna: 450-900 nm (panchromatyczny)
450-530 nm (niebieski)
520-610 nm (zielony)
640-720 nm (czerwony)
770-880 nm (bliska podczerwień)
wielkość sceny: 11 km
obrazowanie stereo: tak

Dane z tego satelity mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, m. in w zakresie:

  • Kartowania topograficznego : wykrywanie i identyfikacja obiektów o rozmiarach poniżej 1m² ;
  • Rolnictwa: kartowanie i monitoring gruntów rolnych, wykrywanie przymrozków, obszarów suszy, podtopień, szkód spowodowanych przez grad, zasiegu chorób roślin;
  • Zagospodarowania przestrzennego: lokalizacja i identyfikacja budynków, stanu zaawansowania budów, samowoli budowlanych;
  • Obrony: wywiad i planowanie taktyczne;
  • Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: prewencja, monitoring zagrożeń, zarządzanie w okresie kryzysu, ocena szkód;
  • Hydrologii : kartowanie zbiorników wodnych, cieków i ich zlewni, monitoring stref podmokłych;
  • Leśnictwie : kartowanie i monitoring wylesień, zalesień, obserwacja terenów zagrożonych chorobami lub gradacją szkodników;
  • Badań mórz i wybrzezy : rozpoznanie statków, zrzutów zanieczyszczeń, monitoring linii brzegowej;
  • Kartowania elementów infrastruktury techniczej (drogi, linie kolejowe, gazociągi, ropociągi, linie energetyczne).