IRS - 1C, IRS - 1D

Indyjski satelita IRS –1C został umieszczony na orbicie okołobiegunowej 28 grudnia 1995 r., a IRS-1D 29 września 1997 r. IRS-1C/1D to bliźniacze systemy różniące się jedynie parametrami orbity (IRS-1C ma orbitę kołową, a IRS-1D eliptyczną). Oba pozwalają na uzyskanie zobrazowań stereoskopowych, choć orbita eliptyczna komplikuje matematyczny model tych obrazów. Satelity te są wyposażone w urządzenie do rejestracji danych w zakresie panchromatycznym (500 – 750  nm) o rozdzielczości 5,8 m (5 m po resamplingu), skaner LISS – III oraz skaner WIFS (Wide Field Sensor).

rozdzielczość terenowa: Dane panchromatyczne 5,8 m (5 m po resamplingu)
Dane z urządzenia LISS – III: 23,5 m
Dane z urządzenia WIFS: 188 m
rozdzielczość spektralna: PAN
500 – 750 nm (panchromatyczny)

LISS – III
520-590 nm (zielony)
620-680 nm (czerwony)
770-860 nm (bliska podczerwień)
1550-1700 nm (środkowa podczerwień - SWIR)

WIFS
620-680 nm (czerwony)
770-860 nm (bliska podczerwień)
cykl: IRS-1C: 24 dni; IRS-1D: 25 dni
szerokość sceny: PAN: 63 – 70 km
LISS – III: 127 – 141 km
WIFS: 728 – 812 km