IRS-P5 (CartoSat - 1)

Indyjski Satelita IRS-P5 (CartoSat - 1) został umieszczony na orbicie kołowej okołobiegunowej, heliosynchronicznej (o wysokości 618 km) 5 maja 2005 r., Jest on wyposażony w dwie kamery panchromatyczne (PAN F, PAN A), z których pierwsza jest nachylona w stosunku do nadiru o 26° do przodu osi orbity, zaś druga o 5° do tyłu osi orbity. Rozwiązanie takie umożliwia pracę w trybie stereoskopowym. Pierwsza z kamer może ponadto pracować w trybie mono.

Urządzenie PAN-F PAN-A
nachylenie w stosunku do nadiru: +26º -5º
rozdzielczość terenowa: 2.5 m x 2.78 m 2.22 m x 2.23 m
zakres spektralny: 500-850 nm (panchromatyczny) 500-850 nm (panchromatyczny)
szerokość sceny (tryb stereo): 30 km 27 km
szerokość sceny (tryb mono): 55 km  
obrazowanie stereo: tak