Geodezja i geodynamika

Zadania realizowane przez Centrum Geodezji i Geodynamiki koncentrują się wokół problematyki badawczej koordynowanej przez Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki. Obejmuje ona prace nad rozwojem systemów i układów odniesienia, osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, współczesnych technologii pomiarowych, a także modelowania pola siły ciężkości Ziemi i monitorowania procesów geodynamicznych.

Prace obejmują także zagadnienia metrologii geodezyjnej i precyzyjnych pomiarów geodezyjnych na potrzeby infrastruktury inżynierskiej.

Rocznik Astronomiczny

Rocznik As­tro­nomiczny jest opra­cowywany i wydawany nakładem In­sty­tutu Geodezji i Kar­tografii w Warszawie od 1946 roku, od 2002 roku również w wersji elektronicznej PDF, a od 2015 roku częściowo w wersji "on-line".

Rocznik jest podstawowym źród­łem danych wykorzystywanych w pomiarach astronomiczno-geo­de­zyj­nych; źródłem uzupełnianych na bieżąco informacji dotyczących najnowszych, przyjętych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną oraz Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki, systemów i układów odniesienia. Jest także źródłem wielu danych astronomicznych wykorzystywanych w dydaktyce astronomicznej i geodezyjnej oraz przez amatorów.

Czytaj więcej >