IRS - P6 (ResourceSat –1)

Indyjski satelita IRS-P6, umieszczony 17 października 2003 r. na orbicie o wysokości 817 km, nachyleniu 98,69° i czasie obiegu 101,35 minut jest w pełni operacyjny od stycznia 2005 r. Jest on wyposażony w trzy skanery:LISS-3; LISS-4 i AWiFS.

Skaner LISS-IV wykonuje zdjęcia w trzech zakresach fal(VIS i VNIR) z rozdzielczością przestrzenną 5,8 m.

rozdzielczość terenowa: 5,8  m
rozdzielczość spektralna: 520-590 nm (zielony)
620-680 nm (czerwony)
770-860 nm (bliska podczerwień)
szerokość sceny: 23, 9 km
cykl: 5 dni
obrazowanie stereo: tak

Skaner LISS-3 wykonuje zdjęcia w trzech kanałach VNIR.i w jednym kanale SWIR z rozdzielczością 23,5 m.

rozdzielczość terenowa: 23,5 m
rozdzielczość spektralna: 520-590 nm (zielony)
620-680 nm (czerwony)
770-860 nm (bliska podczerwień)
1550-1700 nm (środkowa podczerwień - SWIR)
szerokość sceny: 141 km
cykl: 24 dni
obrazowanie stereo: tak

Skaner AWiFS (Advanced Wide Field Sensor) wykonuje zdjęcia w trzech zakresach fal w VNIR i jednym zakresie SWIR z rozdzielczością przestrzenną 56 m.

rozdzielczość terenowa: 56 m
rozdzielczość spektralna: 520-590 nm (zielony)
620-680 nm (czerwony)
770-860 nm (bliska podczerwień)
1550-1700 nm (środkowa podczerwień - SWIR)
szerokość sceny: 740 km
cykl: 5 dni
obrazowanie stereo: tak

Satelita może wykonywać zdjęcia stereoskopowe z rozdzielczością czasową wynoszącą 5 dni.

Orbita heliosynchroniczna pozwala pozyskiwać zobrazowania w powtarzalnych warunkach oświetleniowych. Satelita krąży po orbicie zbliżonej do biegunowej i potrzebuje około 101 minut, by okrążyć Ziemię (blisko 14 razy na dobę). Cała Ziemia jest obrazowana w ciągu 341 okrążeń w 24-dniowym cyklu.

Głównym zadaniem IRS jest systematyczne dostarczanie danych o powierzchni Ziemi. Satelity IRS są wykorzystywane m.in. do poszukiwania wód podziemnych, inwentaryzacji lasów, monitorowania terenów nawiedzanych przez powodzie i inne klęski żywiołowe.
Dane z tego satelity mogą być wykorzystywane do kartowania użytkowania ziemi.