Kataster

Kataster (od łacińskiego terminu capitastrum – rejestr podatku pogłównego, utworzonego na podstawie greckiego terminu κατάστιχον katastikhon – lista rejestru, używanego w nazwie rejestru κατὰ στίχον kata stikhon – dosłownie « linia po linii » zawierającego spis linii granicznych z uwzględnieniem kierunków i długości oraz punktów granicznych) jest definiowany jako zestaw informacji i dokumentów prowadzonych przez administrację, wykorzystywanych dla potrzeb podatku od nieruchomości. Według polskiej ustawy z 1947 r. kataster to oparty na mapie spis i opis gruntów i budynków, stanowiących odrębny przedmiot własności. Jest on  prowadzony m. in. w celu zakładania i prowadzenie Ksiąg Wieczystych, określania wymiaru podatków i dostarczanie danych dla gospodarki państwa.