Landsat 5, Landsat 7

Misja satelitów Landsat stanowiła najdłuższy komercyjny program mający na celu obserwację Ziemi. W jej ramach zostały zgromadzone bogate dane, przydatne do badania zmienności zjawisk w czasie. pierwszy z satelitów Landsat został umieszczony na orbicie w 1972 r., a ostatni, Landsat 7, w 1999 r.

Landsat 7 był ostatnim z serii satelitów amerykańskiego programu Landsat. Został umieszczony na orbicie 15 kwietnia 1999 r. Poruszał się po heliosynchronicznej, okołobiegunowej orbicie na wysokości 705 km, z okresem rewizyty (tj. czasem między kolejnymi przejściami nad tym samym obszarem) wynoszącym 16 dni. Głównym instrumentem na pokładzie satelity jest skaner ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), który pozwala na rejestrację obrazów o rozdzielczości 15 m (panchromatyczne), 30 m (wielospektralne) oraz 60 m (zdjęcia termowizyjne w podczerwieni). Szerokość pojedynczej sceny to około 185 km.

Produkty archiwalne są dostępne zarówno bezpłatnie jak i na zasadach komercyjnych.

Landsat 7

rozdzielczość terenowa: kanał panchromatyczny - 15 m (dostępne 0,5 m)
kanał wielospektralny - 30 m
rozdzielczość spektralna: 0,45-0,52 m (niebieskie) Penetracja zbiorników wodnych, kartowanie wód przybrzeżnych, rozróżnianie terenów pokrytych roślinnością od odsłoniętych, kartowanie rodzajów lasów
0,52-0,60 m (zielone) (Maksimum odbicia światła od roślinności). Kartowanie roślinności i ocena ich stanu.
0,63-0,69 m (czerwone) (Maksimum pochłaniania światła przez chlorofil). Kartowanie roślinności, rozpoznawanie obiektów antropogenicznych
0,76-0,90 m (bliska podczerwień) Rozróżnianie rodzajów roślinności, ocena jej wigoru i biomasy. Ocena wilgotności gleby. Rozpoznawanie zbiorników wodnych
1,55-1,75 m (środkowa podczerwień) Określanie zawartości wody w roślinach i glebie. Odróżnianie śniegu od chmur
10,40-12,50 m (daleka podczerwień), rozdzielczość terenowa 60 m Ocena stresu roślin, ocena wilgotności gleb, kartowanie obiektów i zjawisk termalnych
2,08-2,35 m (środkowa poczerwień) Odróżnianie minerałów i typów skał, ocena zawartości wody w roślinach
rozmiar sceny: 185 x 185 km
powtarzalność zdjęć: 16 dni