QuickBird - 2

QuickBird-2 to amerykański satelita umieszczony 18 października 2001 r. na orbicie przebiegającej na wysokości 460 - 464 km, nachyleniu 97,2° i czasie obiegu 93,8 minut. Wyposażony jest w dwa sensory: panchromatyczny i wielospektralny, za pomocą którego wykonywane są zdjęcia w 4 zakresach widma. Dane panchromatyczne cechuje wysoka rozdzielczość przestrzenna, wynosząca 0,61 m. Dane wielospektralne charakteryzują się rozdzielczością przestrzenną wynoszącą 2,44 m. Satelita odwzorowuje na jednym zdjęciu obszar o wymiarach 16,5×16,5 km.

rozdzielczość terenowa: kanał panchromatyczny - 0,61 m w nadirze
kanał wielospektralny - 2,44 m w nadirze
rozdzielczość spektralna: 450-900 nm (panchromatyczny)
450-520 nm (niebieski)
520-600 nm (zielony)
630-690 nm (czerwony)
760-900 nm (bliska podczerwień)
rozmiar sceny: 16,5 km x 16,5 km w nadirze
obrazowanie stereo: tak

Dane z tego satelity mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, m. in w zakresie:

  • Kartowania topograficznego: wykrywanie i identyfikacja obiektów o rozmiarach poniżej 1m² ;
  • Rolnictwa: kartowanie i monitoring gruntów rolnych, wykrywanie przymrozków, obszarów suszy, podtopień, szkód spowodowanych przez grad, zasięgu chorób roślin;
  • Zagospodarowania przestrzennego: lokalizacja i identyfikacja budynków, stanu zaawansowania budów, samowoli budowlanych;
  • Obrony : wywiad i planowanie taktyczne;
  • Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego : prewencja, monitoring zagrożeń, zarządzanie w okresie kryzysu, ocena szkód;
  • Hydrologii : kartowanie zbiorników wodnych, cieków i ich zlewni, monitoring stref podmokłych;
  • Leśnictwie : kartowanie i monitoring wylesień, zalesień, obserwacja terenów zagrożonych chorobami lub gradacją szkodników;
  • Badań mórz i wybrzezy : rozpoznanie statków, zrzutów zanieczyszczeń, monitoring linii brzegowej;
  • Kartowania elementów infrastruktury techniczej (drogi, linie kolejowe, gazociągi, ropociągi, linie energetyczne).