RADARSAT - 1

Radarsat-1 został wprowadzony na heliosynchroniczną orbitę 4 listopada 1995. Satelita, zarządzany przez Kanadyjską Agencję Kosmiczną (CSA) we współpracy z rządami prowincji kanadyjskich oraz sektorem prywatnym, dostarcza danych do opracowań tak naukowych jak i komercyjnych. Satelitę wyposażono w radiolokator SAR, pracujący w kanale C (5,6 cm). Zakres obrazowania zawiera się w przedziale od 45 do 510 km szerokości, a rozdzielczość od 10 do 100 metrów. Radarsat-1 może pracować z różną rozdzielczością obrazując teren pod różnymi kątami. Obrazy z tego satelity znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w rolnictwie, kartografii, hydrologii, leśnictwie, oceanografii, geologii, badaniach lodu i monitorowaniu oceanów oraz w wykrywaniu plam ropy naftowej na ich powierzchni.