RADARSAT - 2

Radarsat-2 został wprowadzony na orbitę heliosynchroniczną 14 grudnia 2007 r. Satelita, zarządzany przez Kanadyjską Agencję Kosmiczną (CSA) we współpracy z rządami prowincji kanadyjskich oraz sektorem prywatnym, dostarcza danych do opracowań tak naukowych, jak i komercyjnych. Satelitę wyposażono w radiolokator SAR, pracujący w kanale C (5, 405 GHz). Zakres obrazowania zawiera się w przedziale od 20 do 500 km szerokości, a rozdzielczość od 3 do 100 metrów. Radarsat-2 może pracować z różną rozdzielczością obrazując teren pod różnymi kątami i wykorzystując różną polaryzację (HH, HV, VH, VV). Obrazy z tego satelity znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w rolnictwie, kartografii, hydrologii, leśnictwie, oceanografii, geologii, badaniach lodu i monitorowaniu oceanów oraz w wykrywaniu plam ropy naftowej na ich powierzchni.