SIP

Systemy Informacji Przestrzennej (ang. GIS - Geographic Information Systems, szw. Geografiskt informationssystem, fr. SIG - Systèmes d'informations géographiques) definiowane przez D.A. Nystroma (1986) jako systemy sprzętu i oprogramowania, przeznaczone do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i prezentacji danych odniesionych przestrzennie.

Analizy danych przestrzennych pozwalają na generowanie informacji przestrzennej.

Pierwsze systemy informacji przestrzennej były tworzone w latach 1962 – 1964, niezależnie w Szwecji (prace zespołu prof. Torstena Hägerstranda z Uniwersytetu w Lund, pakiet programów: NORK, NORP, NORKO, NORA, NORV, NORAV, NORKI, który dał początek systemowi NORMAP, system Centralnämnden för fastighetsdata – CFD) i Kanadzie (prace zespołu Dr Rogera Tomlinsona, system Canadian [National] Geographical Information System – CGIS).

Jak wynika z dostępnych informacji, pierwsza polska mapa cyfrowa powstała w listopadzie 1957 r., wkrótce po zaistnieniu mapy uważanej za pierwszą mapę cyfrową, będącej wynikiem amerykańskiego projektu "Let's go over the hill" (1957).