SPOT - 4

Satelita SPOT - 4 (Satellite Probatoire d'Observation de la Terre lub Satellite Pour l'Observation de la Terre) został wprowadzony na orbitę heliosynchroniczną o wysokości 832 km, nachyleniu 98, 7° i czasie obiegu 101 minut w dniu 24 marca 1998 r. Jest on wyposażony w dwa urządzenia HRVIR do rejestracji zdjęż panchromatycznych i wielospektralnych (o rozdzielczości terenowej odpowiednio 10 i 20 m), które mogą pracować przy wychyleniu do +/- 27° oraz urządzenie Végétation 1 o dużym polu obrazowania i małej rozdzielczości przestrzennej.

Urządzenie HRVIR (Haute Résolution Visible en Infrarouge)

rozdzielczość terenowa: kanał panchromatyczny - 10 m w nadirze
kanały wielospektralne - 20 m w nadirze
rozdzielczość spektralna: P:   500-710 nm (panchromatyczny)
B1: 500-590 nm (zielony)
B2: 610-680 nm (czerwony)
B3: 780-890 nm (bliska podczerwień)
B4: 1580-1750 nm (środkowa podczerwień)
wielkość sceny: 60 x 60 km w nadirze
obrazowanie stereo tak

Urządzenie Végétation 1

rozdzielczość terenowa: 1,15 - 1,7 km
rozdzielczość spektralna: B0: 450-520 nm (niebiesko - zielony)
B2: 610-680 nm (czerwony)
B3: 780-890 nm (bliska podczerwień)
B4: 1580-1750 nm  (środkowa podczerwień)
wielkość sceny: 2000 x 2000 km

Dane z tego satelity mogą być wykorzystywane do kartowania użytkowania ziemi.