SPOT - 5

Satelita SPOT - 5 (Satellite Probatoire d'Observation de la Terre lub Satellite Pour l'Observation de la Terre) został wprowadzony na orbitę heliosynchroniczną o wysokości 832 km, nachyleniu 98, 7° i czasie obiegu 101,4 minut w dniu 4 maja 2002 r. Jest on wyposażony w dwa urządzenia HRG, urządzenie HRS oraz Végétation 2. Urządzenia HRG służą do rejestracji zdjęć panchromatycznych i wielospektralnych o rozdzielczości terenowej 5 m. Mogą one pracować w sposób zsynchronizowany w trybie „supermode" (co pozwala na uzyskanie zdjęć o rozdzielczości 2,5 m). Urządzenie HRS może dokonywać symultanicznej rejestracji danych przy wychyleniu wzdłuż osi orbity w zakresie panchromatycznym dla pasa o szerokości 120 - 600 km.

Urządzenie HRG

rozdzielczość terenowa: kanał panchromatyczny, kanały wielospektralne - 5 m w nadirze (2,5 m w nadirze w trybie „supermode")
rozdzielczość spektralna: P:   480-710 nm (panchromatyczny)
B1: 500-590 nm (zielony)
B2: 610-680 nm (czerwony)
B3: 780-890 nm (bliska podczerwień)
B4: 1580-1750 nm (środkowa podczerwień)
wielkość sceny: 60 x 60 km w nadirze
obrazowanie stereo: tak

Urządzenie HRS

rozdzielczość terenowa: 10 m
zakres spektralny: P:   490-690 nm (panchromatyczny)

Urządzenie Végétation 2

rozdzielczość terenowa: 1,15 - 1,7 km
rozdzielczość spektralna: B0: 450-520 nm (niebiesko - zielony)
B2: 610-680 nm (czerwony)
B3: 780-890 nm (bliska podczerwień)
B4: 1580-1750 nm  (środkowa podczerwień)
wielkość sceny: 2000 x 2000 km

Dane z tego satelity mogą być wykorzystywane do kartowania użytkowania ziemi, monitoringu stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów.