WorldView - 1

WorldView–1 to jeden z dwóch satelitów z grupy WorldView. Satelita został wprowadzony na orbitę helosynchroniczną, przebiegającą na wysokości 496 km, w dniu 18 września 2007 r. Wykonuje on tylko zdjęcia panchromatyczne w zakresie 400-900 nm, z rozdzielczością przestrzenną 50cm. Głębia obrazu (rozdzielczość radiometryczna) wynosi 11 bitów. Jedno zdjęcie obejmuje obszar o wymiarch 17,6×17,6 km. Dzięki wysokiej stabilizacji satelity na orbicie wykonywane przez niego zdjęcia są zlokalizowane przestrzennie z dokładnością od 2 do 7,6 m.

rozdzielczość terenowa: kanał panchromatyczny - 0,5 m w nadirze
rozdzielczość spektralna: 400-900 nm (panchromatyczny)
wielkość sceny: 17.6 km w nadirze
obrazowanie stereo: tak

Dane z tego satelity mogą być wykorzystywane głównie do zastosowań w zakresie kartowania topograficznego  (wykrywanie i identyfikacja obiektów o powierzchni poniżej 1m² ), zagospodarowania przestrzennego (lokalizacja i identyfikacja budynków, stanu zaawansowania budów, samowoli budowlanych)  oraz obrony (wywiad i planowanie taktyczne), kartowania elementów infrastruktury techniczej (m. in: dróg linii kolejowych, gazociągów, ropociągówi, linii energetycznych).