WorldView - 2

Satelita WorldView-2 został wprowadzony na orbitę heliosynchroniczną, przebiegającą na wysokości 770 km w dniu 8 października 2009 r. Wykonuje on zdjęcia panchromatyczne o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej 0,46 m (dostępne 0,50 m) oraz zdjęcia wielospektralne o rozdzielczości przestrzennej 1,84 m) w 8 zakresach spektralnych. Wymiary sceny wynoszą 16,4 x 16,4 km.

rozdzielczość terenowa: kanał panchromatyczny - 0,46 m w nadirze (dostępne 0,5 m)
kanały wielospektralne  - 1,84 m w nadirze
rozdzielczość spektralna: 450-800 nm (panchromatyczny)
400-450 nm (pasmo niebieskie do obserwacji wód przybrzeżnych)
450-510 nm (niebieski)
510-580 nm (zielony)
585-625 nm (zółty)
630-690 nm (czerwony)
705-745 nm (skraj czerwonego widma)
770-895 nm (bliska podczerwień)
860-1040 nm (bliska podczerwień 2 / SWIR)
wielkość sceny: 16,4 km w nadirze
rozdzielczość czasowa 1,1 dnia
3,7 dnia (przy nachyleniu poniżej 20°)

Dane z tego satelity mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, m. in w zakresie:

 • Kartowania topograficznego: wykrywanie i identyfikacja obiektów o powierzchni poniżej 1m²;
 • Rolnictwa: kartowanie i monitoring gruntów rolnych, wykrywanie przymrozków, obszarów suszy, podtopień, szkód spowodowanych przez grad, zasiegu chorób roślin;
 • Zagospodarowania przestrzennego: lokalizacja i identyfikacja budynków, stanu zaawansowania budów, samowoli budowlanych;
 • Obrony : wywiad i planowanie taktyczne;
 • Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: prewencja, monitoring zagrożeń, zarządzanie w okresie kryzysu, ocena szkód;
 • Hydrologii : kartowanie zbiorników wodnych, cieków i ich zlewni, monitoring stref podmokłych;
 • Leśnictwie : kartowanie i monitoring wylesień, zalesień, obserwacja terenów zagrożonych chorobami lub gradacją szkodników;
 • Badań mórz i wybrzezy : rozpoznanie statków, zrzutów zanieczyszczeń, monitoring linii brzegowej;
 • Kartowania elementów infrastruktury techniczej (drogi, linie kolejowe, gazociągi, ropociągi, linie energetyczne).

Na szczególną uwagę zasługuje dostępność nowych kanałów spektralnych, obejmujących promieniowanie o długości:

 • 400 - 450 nm, tzw. Coastal Band (kanał ten jest niezwykle użyteczny w badaniach przybrzeżnej strefy mórz oraz do identyfikacji i analizowania stanu roślinności);
 • 585 - 625 nm, tzw. Yellow Band (stosowany w analizie obrazu wody w morzach i jeziorach oraz poprawi barwę zdjęć wykonywanych w kolorach naturalnych);
 • 705 - 745 nm, tzw. Red Edge Band (wspomaga badania kondycji roślin, bazujące na analizie zawartości chlorofilu);
 • 860 - 1040 nm, tzw. Near Infrared 2 - SWIR Band (zakres tego kanału pokrywa się częściowo z kanałem NIR 1, jednakże ten promieniowanie rejestrowane w tym kanale łatwiej penetruje atmosferę ziemską; zdjęcia wykonywane w tym kanale są wyjątkowo przydatne w analizie roślinności i ocenie wielkości biomasy).