THE ISSUE

THE ISSUE (Transport, Health, Environment. Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies) - Transport, Zdrowie, Środowisko. Inteligentne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarek miejskich.

Instytut Geodezji i Kartografii wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. reprezentują województwo mazowieckie w europejskim projekcie THE ISSUE. Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy Regiony Wiedzy, stanowiącej część 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej pod hasłem „Możliwości” (Capacities). Celem tej inicjatywy jest podnoszenie potencjału badawczego i innowacyjnego regionów europejskich. Do projektu przystąpiło 13 partnerów z pięciu regionów (East Midlands z Wielkiej Brytanii, Akwitania i Midi Pireneje z Francji, Mazowsze z Polski oraz Molise z Włoch), które utworzyły Konsorcjum.

Projekt THE ISSUE został przewidziany na 3 lata. Rozpoczął się 1 grudnia 2011 r., a jego zakończenie jest planowane na 30 listopada 2014r.

Realizacja projektu wymagała ustanowienia specjalnej struktury ułatwiającej realizację zadań i zarządzanie całością projektu. W każdym z regionów została utworzona zatem potrójna helisa, składająca się z jednostki władzy lokalnej, instytucji naukowej oraz firmy komercyjnej.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.theissue.eu

Kontakt:

dr Agata Ciołkosz-Styk
ul. Modzelewskiego 27
02-679 Warsaw
Poland
+48 22 329 19 23
e-mail: agata.ciolkosz-styk@igik.edu.pl