Modelowanie geoidy

Model centrymetrowej quasigeoidy dla obszaru Polski

W latach 2002-2005 Instytut Geodezji i Kartografii był koordynatorem prac zespołu specjalistów reprezentujących różne dyscypliny nauk o Ziemi — w ramach projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych — którego celem były kompleksowe badania nad modelowaniem centymetrowej geoidy z wykorzystaniem danych geodezyjnych, grawimetrycznych, astronomicznych, geologicznych i satelitarnych.

Czytaj więcej >

Krajowe i regionalne modele geoidy

Regionalne modele geoidy na przestrzeni lat.

Czytaj więcej >

Modelowanie geoidy

Geoida jest wykorzystywana jako powierzchnia odniesienia w systemach wysokości. Jej rola w geodezji znacząco wzrosła wraz z wprowadzeniem GPS jako powszechnie stosowanej geodezyjnej techniki pomiarowej. Wykorzystanie GPS w pomiarach wysokościowych — zamiast tradycyjnej, kosztownej i czasochłonnej, niwelacji geometrycznej — wymaga modelu geoidy o dużej rozdzielczości i wysokiej dokładności. Podobnie, wykorzystanie GPS do zagęszczania osnowy pomiarowej oraz do pomiarów sytuacyjnych wiąże się z potrzebą znajomości przebiegu ...

Czytaj więcej >

Wpływ topografii

Redukcja przyspieszenia siły ciężkości - mierzonego w danym punkcie P, na fizycznej powierzchni Ziemi - ze względu na wpływ przyciągania otaczających mas topograficznych, odstających od płyty Bouguera przechodzącej przez ten punkt jest realizowana przez zastosowanie, wyznaczonej dla punktu P, poprawki terenowej. Wielkość poprawki terenowej zależy od różnic wysokości między stacją grawimetryczną i otaczającym ją terenem oraz od gęstości mas topograficznych nad poziomem morza.

Czytaj więcej >