Określenie sejsmicznej struktury płaszcza Ziemi na podstawie rejestracji grawimetrów pływowych

Dodano: 31 sierpnia 2023

Serdecznie zapraszamy pracowników Instytutu oraz wszystkie zainteresowane osoby, również spoza Instytutu, na seminarium pt. "Określenie sejsmicznej struktury płaszcza Ziemi na podstawie rejestracji grawimetrów pływowych". Seminarium wygłosi dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK.

Seminarium odbędzie się 23 października 2023 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej na 2 piętrze. W seminarium będzie można również wziąć udział online poprzez aplikację MS Teams.

LINK do spotkania

Podczas seminarium zostaną przedstawione wyniki badań uzyskane w ramach projektu NCN OPUS pt. „Określenie sejsmicznej struktury płaszcza Ziemi na podstawie rejestracji grawimetrów pływowych" realizowanego w Instytucie Geodezji i Kartografii. Przeprowadzone w trakcie projektu badania pokazały, że współczesne grawimetry pływowe bez zniekształceń rejestrują lokalne względne zmiany przyspieszenia ziemskiego wywołane przez trzęsienia ziemi o okresach dłuższych niż 100–200 s. Typowe sejsmometry szerokopasmowe używane do badań struktury wnętrza Ziemi rejestrują bez zniekształceń prędkości drgań powierzchni Ziemi o okresach krótszych niż 120 s. Analiza zapisów trzęsień ziemi zarejestrowanych przez grawimetry pływowe daje więc unikalną możliwość badania budowy głębokiego wnętrza Ziemi. Badania przeprowadzone w trakcie projektu pozwoliły na wyznaczenie prędkości grupowych i fazowych fal powierzchniowych o okresach nawet 550 s, co umożliwiło, poprzez zastosowanie metod inwersji liniowej i Monte Carlo, wyznaczenie rozkładów prędkości fal poprzecznych do głębokości 1200 km. Zaproponowana metodyka badań została zweryfikowana poprzez zastosowanie jej do analizy zapisów szerokopasmowych sejsmometrów, zlokalizowanych w tych samych miejscach co grawimetry.