Seminaria

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Badania deformacji gruntu metodą interferometrii radarowej w Instytucie Geodezji i Kartografii - ODWOŁANE

Dodano: 06 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

Z przykrością pragniemy ogłosić, że seminarium online dr Dariusza Ziółkowskiego pt.: " Badania deformacji gruntu metodą interferometrii radarowej w Instytucie Geodezji i Kartografii" zostało ODWOŁANE.

Seminarium miało odbyć się 13 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams

Badania deformacji powierzchni gruntu metodami interferometrii radarowej są w Instytucie Geodezji i Kartografii prowadzone od 2014 roku. W trakcie seminarium zostaną przedstawione możliwości zastosowania interferometrii radarowej do badania deformacji powierzchni gruntu i infrastruktury budowlanej na przykładzie prac realizowanych w IGiK dla obszaru aglomeracji Warszawskiej, oraz fragmentów zachodniej i centralnej Jawy (Indonezja). Badania na obszarze aglomeracji Warszawskiej prowadzono zarówno na średniorozdzielczych danych Envisat i Sentinel-1, jak również wysokorozdzielczych Cosmo-SkyMed i TerraSAR-X. Zaobserwowano szereg deformacji związanych zarówno z budową infrastruktury naziemnej i podziemnej (m.in. biurowce, budowa centralnego odcinka II linii metra), jak również o charakterze hydrologicznym. Analizy na obszarze Jawy były prowadzone na danych Sentinel-1 zarówno dla obszarów zabudowanych, jak i terenów rolniczych. Obserwowane deformacje związane z ekstrakcją wód gruntowych, obciążeniem terenu przez zabudowę a także osuwiskami i erozją gleb dochodziły nierzadko nawet do 20 cm/rok.

Rys. Mapa deformacji powierzchni Ziemi dla fragmentu Warszawy opracowana na podstawie zobrazowań TerraSAR-X zarejestrowanych od początku lipca 2011 roku do końca września 2012 roku (źródło: IGiK)