Seminaria

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Badania pola siły ciężkości Ziemi w Instytucie Geodezji i Kartografii

Dodano: 02 listopada 2021

Zapraszamy na seminarium online dr inż. Przemysław Dykowski, dr inż. Małgorzaty Szelachowskiej, prof. dr hab. inż. Jana Kryńskiego oraz dr hab. inż. Walyeldeen Hassan Godah pt.: "Badania pola siły ciężkości Ziemi w Instytucie Geodezji i Kartografii".

Seminarium odbędzie się 8 listopada 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams Klik

W prezentacji zostaną przedstawione badania związane z polem siły ciężkości Ziemi, które były prowadzone w Instytucie Geodezji i Kartografii (IGiK) od początku lat 50. XX wieku. Wśród nich ważną rolę odgrywały zagadnienia związane z układami odniesienia grawimetrycznego w Polsce. Istotną częścią prezentacji będzie omówienie współczesnych osnów grawimetrycznych zakładanych przez zespół IGiK z wykorzystaniem grawimetru absolutnego A10-020 na terenie Europy. Przedstawiony zostanie także rys historyczny prac związanych z wyznaczeniem geoidy grawimetrycznej przez zespół IGiK oraz zagadnienia związane z badaniem i modelowaniem zmian pola siły ciężkości w czasie. W podsumowaniu zostaną omówione prace prowadzone w Obserwatorium Borowa Góra w zakresie metrologii grawimetrycznej oraz związane z międzynarodowym poziomem odniesienia grawimetrycznego, wykonywane przy łącznym wykorzystaniu pomiarów grawimetrami absolutnym A10-020 i nadprzewodnikowym iGrav-027.

Rys. Grawimetr absolutny A10-020 oraz mapa wartości przyspieszenia siły ciężkości na obszarze Polski (źródło: opracowane własne)

Poniżej przedstawiamy nagranie z seminarium. Zapraszamy do oglądania.