Seminaria

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Badania zmian pola magnetycznego Ziemi w Instytucie Geodezji i Kartografii

Dodano: 04 października 2021

Zapraszamy na seminarium online dr hab. inż. Elżbiety Welker, mgr inż. Anny Ejsmont oraz mgr inż. Marka Dróżdża pt.: "Badania zmian pola magnetycznego Ziemi w Instytucie Geodezji i Kartografii".

Seminarium odbędzie się 11 października 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams Klik

W prezentacji zostanie przedstawiona historia pomiarów magnetycznych w Polsce, w której jako w jednym z pierwszych krajów europejskich, w latach 50. XX w., założono sieć magnetycznych punktów niezbędną do monitorowania zmian wiekowych pola magnetycznego Ziemi. W pracach tych od początku uczestniczył Instytut Geodezji i Kartografii i jako jedyna instytucja w kraju prowadził i prowadzi ciągłe magnetyczne pomiary absolutne na punktach tej sieci. W tym też czasie wykonano zdjęcie magnetyczne obejmujące obszar całego kraju (około 4000 punktów z pomierzoną deklinacją magnetyczną). Wartości uzyskane z pomiarów na punktach zdjęcia i wartości z pomiarów na punktach wiekowych pozwalają na opracowywanie aktualnych map magnetycznych. Instytut jest także wykonawcą (we współpracy z Instytutem rosyjskim IZMIRAN) pierwszego atlasu magnetycznego Bałtyku. Również we współpracy z IZMIRAN przeprowadzono oryginalne badania w zakresie modelowania zmian pola magnetycznego Ziemi. Pracownicy IGiK wykonują także prace związane z obsługą lotnisk (szeroko pojęta nawigacja) oraz dla przemysłu wydobywczego.

Rys. Sieć punktów magnetycznych oraz zamiany deklinacji magnetycznej na obszarze Polski w latach 1957-2020 (źródło: IGiK)

Poniżej przedstawiamy nagranie z seminarium. Zapraszamy do oglądania.